Překlady z angličtiny

Lékařské překlady zpráv s garancí od českých a německých lékařů. Tzv. garantované lékařské dílo. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Lékařské překlady zpráv s garancí od českých a německých lékařů. Tzv. garantované lékařské dílo. Překlad zpráv a studií: angličtina, němčina, ruština, polština, holandština a další jazyky. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlady minulého týdne v rámci angličtiny a němčiny v oblasti medical + biologických věd jsme přijali v pestrobarevné provedení: 1) Abstrakt z oblasti veterinárního lékařství pro překlad do angličtiny (Překlad abstraktu byl poměrně složitou záležitostí, jednalo se o odbornou veterinární tématiku z oblasti infektologie.) + 2) lékařská zpráva pro překlad z němčiny a také 2 x překlad lékařské zprávy do angličtiny.

Překlady z angličtiny: zdr. dokumentace

Další překlad z oboru klimatologie, který čítal více, než 70 normovaných stran v němčině se k nám dostal za nedlouho a závěr týdne byl zakončen setem lékařských zpráv v českém jazyce pro překlad do angličtiny a 1 velmi dlouhá zdravotní dokumentace v češtině pro překlad do němčiny.

Lékařské překlady zpráv: termíny

Překlad 8 normovaných stran do angličtiny byl poměrně táhlou záležitostí, ve které se text kontroloval a stylizoval. Samotné překládání jsme tedy rozložili do celého týdne. U překladu zpráv byla situace jasnější, překlad 4 českých stran do němčiny zabral cca 1 den. Naproti tomu české zprávy, které měli být přeloženy do angličtiny jsme zvládli přeložit za 1 a půl dne, jednalo se krátkou jednostránkovou zprávu a druhou zprávu čítající 5 NS (NS – zkratka pro označování normovaných stran, nejenom u medicínských překladů).

Příklad lékařské věty pro překlad z anglického jazyka

MICROSCOPICAL FINFING: Examined samples showed the presence of the hyperplastic, lymphoreticular tissue with lacunae filled with inflammatory exsudate, cellular detritus and, erythrocytes. Fibrous thickened tonsillar bed contained bands of striated muscular tissue, and little lobuli of mixed, predominantly mucinous salivary gland tissue).

Překlad z angličtiny: PL

Prováděn zpravidla praktickým lékařem nebo lékařem internistou. Překlad z angličtiny je realizován za účelem doprovodné zprávy lékařské pacienta na dalších zahraničních návštěvách lékařů a zdravotních pobytů či hospitalizací.

Překlady do angličtiny: LZ a chorobopisy

Lékařské zprávy, které mají být přeloženo do angličtiny (či případně ruštiny, francouzštiny, polštiny, slovenštiny, němčiny) – jsou předávány v II. frázi procesu příslušnému lékaři.

Překlady do angličtiny: zahraniční lékaři

Překlady zpráv do angličtiny (či případně ruštiny, francouzštiny, polštiny, slovenštiny, němčiny) jsou překládány praktickým a odbornými – zpravidla internisty, ale také ortopedy, kardiology. Překlady žádají pacienti české ale i zahraniční provenience (z českých pacientů to je pak část žijící, pracující, působící v zahraničí) – vše pacienti žádající překlad lékařské zprávy / translation of any medical report pro další účely léčby (tedy úkony spojené s posuzováním dalšího odborného lékaře v řadě).

Žádáte-li od nás překlad z medicíny/veterinárního lékařství/překlad lékařské zprávy, kontaktujte nás ZDE.

 

Share


Štítky: ,