Překlad zdravotní dokumentace do ruštiny

Překlad lékařské. Překlady zpráv a dalších lékařských textů: z/do ruštiny, angličtiny, němčiny. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlad lékařské. Překlady zpráv a dalších lékařských textů: z/do ruštiny, angličtiny, němčiny. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Zákazníkovi-pacientovi jsme přeložili výpis jeho zdravotní dokumentace do ruského jazyka. Překlad zdravodní dokumentace do ruštiny je méně častou variantou překladu v rámci lékařských překladů pro ruský jazyk. Mnohem častěji se realizuje překlad zdravotní dokumentace z ruštiny – většinou ruských pacientů / klientů, žádajících překlad pro účely další léčby v Praze a blízkém okolí.

Překlad zdravotní dokumentace do ruštiny

Tento překlad pak vznikal z dokumentace, která čítala původně více, než 25 položek. Zákazník z ní nechal vypracovat tzv. výpis dlouhý necelých 40 normovaných stran (včetně některých speciálních vyšetření a laboratorních výsledků). Tento (nebo podobně) dlouhý překlad je záležitostí pro našeho kolegu-lékaře na asi 1 – 2 týden činnosti. Konkrétně tento překlad zdravotní dokumentace do ruštiny byl připraven za 8 pracovních dní.

Překlad zdravotní dokumentace z ruštiny

Náš kolega lékař v takovém případě začíná vždy novou práci, s tím, že denní norma a výkon se pohybují někde mezi  5 – 8 normovanými stranami za den (u jiných jazyků se tato odhadovaná norma lékařů může lehce lišit vzhledem: k náročnosti lékařské specializace, výkonu lékaře, čitelnosti zprávy, a směru překladu lékařské zdravotní dokumentace). Český lékař-překladatel po dokončení překladu, předává výpis z dokumentace soudnímu znalci v oboru jazyk, ten provede odbornou jazykovou revizi. Překlad do ruštiny realizuje náš tým lékařů pro překlad výpisů ze zdravotní dokumentace, překladů lékařských zpráv, překladů z oblasti lékařského marketingu (z i do angličtiny a dalších jazyků, jako: slovenština, polština, maďarština, švédština, norština, lotyština, italština, španělština), překlad z oblasti biologických věd – v širším pojetí.

Překlad zdravotní dokumentace do ruštiny

Medicínské překlad vypracovává výhradně lékař – jeho denní kapacita činí cca 5 normovaných stran u složitějších překladů. Komplikace s sebou může nést překlad klinické studie, nebo překlad lékařské zprávy. Tam o složitějším překladu můžeme takto hovořit. Další snadnější překlady dávají prostor pro navýšení kapacity na až 10 normovaných stran denně. Může se v tomto případě jednat o materiály snazšího rázu. Příkladem může být poslední překlad z oblasti biologie pro školící účely a jeho převod do PowerPoint-ové prezentace.

Žádáte-li překlad zdravotní dokumentace do ruštiny, MUDr. Schwarz, expresní kontakt na lékaře: +420 608…

Share