Překlady medicína / znalecké

Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42....

Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42….

Z titulu poměrně široké odborné základny poskytované znalci a lékaři našeho týmu, rozlišujeme Překlady z titulu medicíny, do dalších podkategorií. Ty nadále technicky dělíme dle dalších kritérií. První kategorií z titulu dostupnosti veřejnosti z oblasti medicíny, jsou překlady zpráv pro běžné pacienty.

Překlady medicína: vlastní žádost

Jedná se o překlady zpráv pro pacienty, žádající na vlastní žádost (důvody formální ale ne důvody předpokládané další léčby – např. jen evidence u praktického lékaře v zahraničí, apod. či z titulu cestování) či neformální doporučení lékaře (důvody neformální)

Překlady medicína: znalecké

Tam řadíme například překlady z oboru psychologie, které jsou dodávány z rukou lékaře se vzděláním ve všeobecné medicíně /tit. MUDr./ nebo znalcem v oboru psychologie /tit. PhDr., Mgr., PhD./.

Překlady medicína: jazyky a země

Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Itálie, Španělsko, Litva, UK, USA, Lotyšsko, Švédsko, Norsko, Estonsko, Rusko, další baltské státy, státy Balkánského poloostrova – jsou nejběžnější destinace překladu z medicíny: 1) Lékařských zpráv – od praktických lékařů, 2) Lékařských zpráv – od odborných lékařů a z laboratoří.

Překlady medicína: laboratoř/RTG/CT/MR (MRI)

Výsledky biochemické laboratoře nebo zkráceně také řečeno Laboratoř, překládáme či na žádost pacientů lze vynechat. Ve vybraných případech toto vynechání z titulu časové úspory lze i doporučit. Dalším častým doplňujícím odborným materiálem k lékařským zprávám, bývají Rentgeny či výsledky Magnetických rezonancí, jejichž popisy jsou překládany vždy. Někdy činíme při dodání jasně označených textů klientem výjimky a lze překádat jen syntézy, které na vlastní žádost definoval sám pacient. Syntézy rozsáhlých celků /např. kompletní obsahy dokumentací od PL/ činíme po dohodě s pacientem a jsou účtovány jiným tarifem, než samotný překlad lékařského materiálu.

Překlady medicína: benefity

  • Překlad vysoké odborné kvality
  • Jazyky: němčina, angličtina a další
  • Překlad pro využití dalšími praktickými a odbornými lékaři ve světě
  • Rychlost dodání: frekvence 10-20 NS/den
  • Přímý kontakt s lékařem

Žádáte-li medicínský překlad: kontakt na vedoucího lékaře je ZDE.

 

 

Share


Štítky: ,