Překlady do němčiny (.xls)

Překlady do němčiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Překlady manuálů a překlady screens. Překlady do německého jazyka v editovatelných i needitovatelných formátech. Detailní informace o technických překladech v ruštině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Překlady do němčiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Překlady manuálů a překlady screens. Překlady do německého jazyka v editovatelných i needitovatelných formátech. Detailní informace o technických překladech v ruštině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Před vánoci jsme dokončili rozsáhlé překlady do německého jazyka. Shrnutím dvou průběžných projektů jsme dostali kompletní tabulkový překlad v 5 jazycích + celkově dokončený projekt (.xls a .odt manuály). Pojímané množství českých textů pro překlad do němčiny: cca 450 normovaných stran. Doba pro průběžný překlad: od srpna 2014 – do prosince 2014. Počet partecipujících překladatelů na německých částech: 3. Počet překladatelů partecipujících na dalších částech 1. projektu: 4. Revize textů: ano.

Překlady do němčiny: tabulka + text

U 2. průběžného projektu jsme řešili: manuál + jeho screens + extra dodané vyexportované screens v excelu. Manuály a jejich vložené screens a jejich formát: text, img. Formátování: tabulky, text, body, img (přepis v Corel Draw). Nejdelší český manuál pro překlad do němčiny: 86 normovaných stran.

Překlady do němčiny: termíny

U souvislého textu na 1 překladatele můžeme mluvit o 86 normovaných stranách, jako o činnosti v čase cca 14 dnů. Je-li práce členěna a dávkována nepravidelně, je nutné alespoň vycházet z časové normy nebo normy na 1 den. K práci na manuálech jsme se vraceli tak, jak se k nám manuály pro překlad dostávali. Screens v excelu chodily taktéž průběžně s .odt. Překlady screens: náročnější překladtelská činnost. Důvody: složitější editace, složitější orientace v textu, heslovitý překlad.

Žádáte-li technický překlad do němčiny – kontaktujte nás ZDE.

Share


Štítky: ,