Překlady maďarštiny: 500 NS

  • Září 21, 2022
Share Button
Překlady maďarštiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Překlady do maďarštiny rodilými mluvčími maďarského jazyka. Detailní informace o technických překladech v maďarštině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Překlady maďarštiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Překlady do maďarštiny rodilými mluvčími maďarského jazyka. Detailní informace o technických překladech v maďarštině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Technický překlad do maďarštiny byl výsledek naší práce posledních 14 dní pro paušálního klienta odebírajícího od nás více, než 500 stran textu ročně. Technický překlad pro maďarského klienta je relativní specialitou, ale ne tak neobvyklou položkou, zvláště, když 3 z našich kolegů jsou aktivní maďrštináři s disponibilitou pro překlad do 24 hodin. Náš technický kolega přeložil v posledním úkolu více, než 70 normovaných stran do maďarštiny v oboru: dokumentace k výrobní lince.

Technické překlady maďarštiny: obecný záběr

Technické překlady maďarštiny lze považovat cokoliv co bylo nějakou měrou políbeno technickým konceptem, ten v rámci běžných technických oborů je evidentní zcela jistě. Na druhou stranu jsou zde obory, nebo spíše řečeno témata, která jsou s technickýcm aspektem překladatelské práce hraniční, anebo přeshraniční = ty posléze nazýváme „překlad netechnický“, anebo „překlad z ne-technických oborů“.

Překlady maďarštiny: obory

Obory určuje trh a naštěstí musíme konstatovat, že přes naši specializaci, se na nás v rámci maďarského jazyka obrací 90 % zákazníků s technickým požadavkem. Nejčastěji zpracovávaná technická témata pro maďarštinu: překlady etiket, překlady bezpečnosních listů, překlady technických listů (zde se však spíše jedná o marketingový název a do maďarštiny jsou vystavovány nové bezpečnostní listy – kde osobou odpovědnou za vystavení nového MSDS k látce je ze zákona subjekt uvádějící jako první látku na vrh: tj. dovozce nebo výrobce), překlady manuálů, překlady katalogů, technické překlady položkových souborů – Excel (.xls).

Technické překlady maďarštiny:

Nejčastější zařazení pro maďarské překlady: technické, lékařské. Sub typologie překladů do maďarštiny: manuály, lékařské zprávy. Konkrétní obory: medicína, stojařina, metalugie, chemická výroba. V posledním týdnu jsme přeložili pro našeho paušálního klienta jehož předmětem činnosti je výroba silnoproudých zařízení: set 6 manuálů pro výrobní řadu určenou maďarským klientům.

Překlady maďarštiny:

  • překlady medicínské
  • experimentální lékařské korektury
  • překlady lékařských zpráv
  • překlady technického charakteru z a do maďarštiny
  • překlady o oblasti fyzioterapie
  • překlady technických manuálů do maďarštiny
  • překlady s ověřením

Pro objednání technického překlad z/do maďarštiny – nás zákazníci kontaktují zpravidla ZDE.

Typologie bezpečnostních listů – překlad

Zařazeno do témat: ,