Technické překlady maďarština: manuály – norma na 1 překladatele

  • Únor 11, 2023
Share Button
Technické překlady: Exprertní překlady švédštiny – automotive, SW, stravebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství.

Překlady: maďarština: zpraocvání technických překladů. Exprertní překlady maďarština a další jazyky, jako: angličtina, slovenština, polština, němčina, švédština. Obory jako: automotive, SW, stravebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství.

Technické překlady u nás vypracovávají dva kolegové, specialisté pro maďarský a slovenský jazyk. Dané spolu souvisí historicko-geograficky, ale dnes už i vlastně „technicky“, nebo „technicko-geograficky“, mnoho procesů volného trhu inklinuje k situacím, kdy se setkáváme s požadavkem na technický překlad nejenom čeština→maďarština, angličtina→maďarština, ale právě také slovenština→maďarština.

Technické překlady maďarština: statistika

Statisticky to vychází pomerně rovnovážně. Lehce na prvním místě je kombinace s češtinou, ale hned poté následují slovenština a angličtina. Techničtí klienti však tíhnou z praktického hlediska, čím dál tím více, k anglickým výchozím verzím překládaných manuálů. Proč? Je to praktičtější. Již jen opravdu ve velmi lokálních firmách vznikají manuály psané v českém jazyce. Ve firmách většího formátu, vytváří manuály inženýři, experti na architekturu manuálů a píší je se samozřejmostí rovnou v angličtině.

Překlady manuálů: čas pro maďarský jazyk

Překlady manuálů do maďarštiny, stejně tak jako překlady manuálů do jiných jazyků (švédština, turečtina, angličtina, němčina, polština) vypracováváme, resp. uvádíme normu pro jejich zpracování dle známého vzorce a dodatku. Vzorec zní v tom smyslu, že: 1 překladatel je schopen zpravidla ø zpracovat 5 – 7 normovaných stran odborného textu/den. Činí-li tak navíc ještě za pomocí nějakého pomocného nástroje, je řeč o dodatku.

Technické překlady: charakteristika:

– překlady od techniků v oboru s letitou praxí
– t. překlady do jazyků jako: angličtina, němčina
technické překlady do jazyků: ruština, polština, maďarština
– překlady do dalších technických diskurzů: švédština, norština, finština
– další technické překlady do méně častých jazyků italština, španělština, portugalština
– překlady v pokročilých grafických formátech
– překlady databází k technickým celkům: tzv. lokalizace
– technické překlady s využitím CAT nástroje
– zhodnocení opakování textu v cenové politice překladu
– racionální termíny dodání technického překladu
– tým pro expresní technické překlady
– velmi expresní technické překlady do 10 NS / 1-2 dny
– systém přidělení identického překladatele pro identického klienta

Pro objednání překladu technického manálu do maďarštiny – nás zákazníci kontaktují zpravidla ZDE.

Překlady švédštiny

Zařazeno do témat: ,