Norské a švédské TECHNICKÉ PŘEKLADY

  • Březen 10, 2023
Share Button

Prostřednictvím do švédštiny a norštiny (do norštiny a švédského jazyka + dalších severských „technických variant“ překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina) – je realizována série překladů protokolů o zkoušce, série bezpečnostních listů / certifikátů kvality / protokolů o zkoušce / návrhům etiket k chemickým látkám. PŘEKLADY MANUÁLŮ, štítků, MSDS Klient zadal mnohočetný požadavek: totiž požadavek […]

Zařazeno do témat: ,

Technický překlad +420 608 666…

  • Leden 24, 2023
Share Button

Komplikovanost položkových překladatelských prací je dána jejich členitostí a nesouvislostí, co do stavby větné, a tak se klade za logickou otázka, jak tyto překlady vznikají, jak se udržuje terminologická jednotnost, jaký typ „automatizace“ použít, jak překlad urychlit a usnadnit apod. Všechna tato témata a prostor pro jejich realizaci existují, ale jsou vždy předurčena titulem zadání: […]

Zařazeno do témat: , ,