Maďarština

  • Říjen 28, 2022
Share Button
  • Překlady lékařského charakteru.
  • Překlady technické.
  • Překlady z oblasti medicínské techniky.
  • Překlady z farmacie.
  • Překlady bezpečnostních listů do maďarštiny.
  • Překlady se soudním ověřením.