Překlady maďarštiny: 500 NS

 • Červenec 3, 2023
Share Button

Technický překlad do maďarštiny byl výsledek naší práce posledních 14 dní pro paušálního klienta odebírajícího od nás více, než 500 stran textu ročně. Technický překlad pro maďarského klienta je relativní specialitou, ale ne tak neobvyklou položkou, zvláště, když 3 z našich kolegů jsou aktivní maďrštináři s disponibilitou pro překlad do 24 hodin. Náš technický kolega přeložil […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do švédštiny: 450 NS

 • Červen 19, 2023
Share Button

překlady manuálů do švédštiny v nejvyšší kvalitě překlad manuálu včetně grafického zpracování překlady krátkých manuálů – expresně rychlý kontakt 608 666 582 Problémy vyskytnuvší se při zpracování překladu manuálů do švédštiny: 450 normovaných stran jsme shrnuli následným způsobem. U překladů do švédštiny z výchozí verze anglických textů jsme narazili na některé nesrovnalosti co se anglické […]

Zařazeno do témat: , ,

Starší generace tzv. překladatelů, definitivně odchází do ústraní

 • Červen 10, 2023
Share Button

Starší generace překladatelů, většinou produktů filosofických fakult, odchází definitivně do ústraní. Je tomu již několik málo let, kdy tyto osobnosti spíše překládají někde v ústraní několik málo normovaných stran ročně, zatímco trh s překlady žádá stran tisíce. Právě danost technologiemi odsunul tuto starší generaci na vedlejší kolej. Oni se necítí být „ajťáky“, ani „programátory“ a […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlady turečtiny

 • Květen 29, 2023
Share Button

Překlady turečtiny: Švédské, turecké a finské překlady: manuály, návody: Turečtí, švédští, finští rodilí mluvčí pro kvalitní technické překlady. Práce v týmu s vysokou kapacitou pro dodávku manuálů, až 2000 stran/měsíc. Expresní kontakt: 608 666 582. překlady, manuálů, návodů, turečtina, švédština, finština

Zařazeno do témat: ,

PDF překlady

 • Květen 28, 2023
Share Button

Překladů manuálů probíhají i další známou metodou, jejichž výchozí formát vykazuje typický vzhled pro PDF, je jejich jazykový překlad a editorské úpravy v programech Adobe In Design či popřípadě programech vyšších grafických kategorií. Z 600 manuálů přeložených za 1 kvartál evidujeme cca 120 přeložených přímo v programu Adobe In Design. Rychlost editace v PDF v Adobe = […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady do turečtiny: normy

 • Květen 26, 2023
Share Button

Překlady do turečtiny, angličtiny a dalších technických jazyků: Doba pro vypracování 50 stránkového manuálu do turečtiny Turecký expertní tým pro české překlady z angličtiny.

Zařazeno do témat: , ,

Překlad manuálu: turečtina

 • Květen 25, 2023
Share Button

Překlad setu montážních manuálů v elektrotechnice z turečtiny do angličtiny: překládáme další manuály tento a příští týden. Překlad cca 60 normovaných stran v angličtině k překladu do tureckého jazyka zabere skutečně cca 1,5 – 2 týdny práce. Manuály k překladu do tureckého jazyka dostáváme zpravidla od profi klientů v anglickém jazyce – což je svým […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad dalšího rozsáhlého manuálu do anglického jazyka: 10 dní

 • Květen 19, 2023
Share Button

Z kraje týdne jsme přijali dlouho očekávanou zakázku na překlad manuálu čítajícího 80 normovaných stran. Jednalo se o manuál v českém jazyce s nutností jeho překladu do angličtiny. Manuál obsahuje klasické části typické pro manuály: text, tabulky, obrázky (s editovatelnými i needitovatelnými popisy). Překlad manuálu čítajícího 80 normostran je typickým úkolem na 10 dní pro […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady do turečtiny: dokumentace

 • Květen 18, 2023
Share Button

Technická turečtina: překlady výkresové dokumentace pro další obchodování: Naši stálí klienti se na nás obrátili minulý týden s požadavkem na překlad výkresu, včetně popisu, k montážnímu dílu ve vodohospodářském průmyslu pro další objednání v Turecku (nalezení výrobku s nejlepší cenou/vyjednání nákupu). Klienti jasně potřebovali pro svého tureckého partnera/nákupčího, definovat k čemu daný díl slouží a […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady ruštiny

 • Květen 4, 2023
Share Button

  Expertní překlad do ruského jazyka, včetně formátů v DWG: Naši dva kolegové, rusové, dokončili minulý měsíc překlad dvou náročných manuálů do ruského jazyka. Překlad jsme dodali v termínu cca 10 dní od zadání překladu a jeho finální podoba byla duplikátem české verze. Dá se tedy říci, že grafické zpracování se shodovalo: v řádkování, v […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlady: švédština

 • Duben 28, 2023
Share Button

Technicky administrativní překlad: švédština / marketing: Překlad na pomezí administrativy a techniky pro marketingové oddělení firmy byl poslední rozsáhlou „švédskou zakázkou“ pro našeho klienta. Překlad v rozsahu více, než 300 NS se týkal technicko-administrativních protokolů k výrobě klienta, tedy produktům jeho výroby. 20 dní: PŘEKLADY ŠVÉDŠTINY Jednalo se tedy v závislosti na terminologii také, o […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ

 • Duben 26, 2023
Share Button

Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ Při posledním překladu do švédštiny, jsme se setkali s nevšedním požadavkem klienta: přál si překlad do švédštiny provést z norštiny. Jedná se o poměrně řídkou variantu: cca 3 x do roka. Zpravidla pro překlady švédštiny určitě trh a poptávka jiné poptávané jazykové kombinace ⇓ Překlady do švédštiny: mluvčí […]

Zařazeno do témat: , ,

Švédské manuály: překlad z EN a CZ

 • Duben 25, 2023
Share Button

V roce 2013 se k nám dostalo celkem 22 manuálů na překlad do švédštiny. Jednalo se manuály a soubornou manualistiku v přidružených souborech (word + excel). Pro překlad manuálů jsme využili našeho českého, švédského a česko-švédského týmu. Týmy máme tedy tři. Kapacita všech třech týmů je cca 500 – 700 normovaných stran/měsíc. Výchozím jazykem pro […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady (švédština): manuály, listy ⇒ MSDS dle CLP

 • Duben 23, 2023
Share Button

1) Překlady manuálů: švédština, norština, finština (ruština, turečtina), 2) BEZPEČNOSTNÍ LISTY: Pro klienta jsme dnes dokončili rozsáhlý SET manuálů a jejich překlad do jazyků: švédština, finština, ⇒ ruština (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování), ⇒turečtina (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování). Překlady […]

Zařazeno do témat: , , , , ,