Technické překlady: švédština

  • Duben 28, 2023
Share Button
Anglicko-švédské překlady v právních textech. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Technické překlady v oborech pro výrobní a exportně-importní trh: Anglicko-česko-švédské překlady v technických a právních textech. Bohatá textura a formátování textu. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Technicky administrativní překlad: švédština / marketing: Překlad na pomezí administrativy a techniky pro marketingové oddělení firmy byl poslední rozsáhlou „švédskou zakázkou“ pro našeho klienta. Překlad v rozsahu více, než 300 NS se týkal technicko-administrativních protokolů k výrobě klienta, tedy produktům jeho výroby.

20 dní: PŘEKLADY ŠVÉDŠTINY

Jednalo se tedy v závislosti na terminologii také, o překlady z výroby, nebo překlady pro výrobní podnik. Základní překlad zvládli naši 2 kolegové za 20 dní času – veškeré spolupráce byla synchronizována podkladem slovní zásoby, které se nutně musela koordinovat od započetí prací na textu. Následovala jazyková a technicko stylistická korektura překladu – i když jen v omezeném tématu. Bylo nutno perfektně navodit atmosféru administrativně prezentovatelné technické listiny. Překlad obsahoval text v souborech Word doplňovaný vsunutými tabulkami v excelové modalitě.

Termíny pro překlad do švédštiny

Naši kolegové odevzdali za 23 dní perfektní práci, která byla připravena, aby putovala do Švédska k dealerům našeho klienta. Překlady do švédštiny vypracováváme pro dva typy klientů: 1) Pro naše stálé klienty (zpravidla několikrát do roka anebo jednorázově set technických manuálů či jinak technicko administrativních překladů). 2) Pro nově příchozí nahodilé a jednorázové klienty (tzv. klienti z ulice). Za celkem produktivní termín považujeme, jak z našeho pohledu, tak z pohledu klietna považujeme např.: překlad 200 normovaných stran do švédštiny během 14 pracovních dní (tým 2 švédských překladatelů).

Technické překlady do švédštiny: rozsahy, technika

Maximální možná kapacita pro momentální překlad z/do švédského jazyka z nás činí 800 normovaných stran do švédského jazyka za měsíc (technicý překlad). Jako technické komponenty, se kterými se u nás klient může potkat deklarujeme: Trados Studio 2011, CAT nástroje alternativního charakteru, AdobeIn with Trados, DWG formáty pro 3D zpracování a řadu dalších běžných textových, tabulkových a jiných formátech: (.odt., .html, .php, .xls, .pdf, .ppt).

Žádáte-li od nás podobný překlad ve velikém rozsahu, kontaktujte nás prosím ZDE.

Co je obecně technický překlad a co už nikoliv

Zařazeno do témat: , ,