Překlady bezpečnostních listů + tvorba etikety k látce

  • Květen 8, 2023
Share Button

Např. list k nebezpečné látce uváděné na trh ze série listů k produktové sérii klienta nese pochopitelně často informace o látce, která se liší pouze v intenzitě, liší se tedy co do označení a uvedení některých chemických charakteristik daných chemickou kauzalitou (tedy vyplývajícím názvoslovím/označování látek v bezpečnosním listu). Úprava listu a vznik ETIKETY Jedinečnou součástí […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace do CHLaP: legislativní kontrola ®

  • Březen 10, 2023
Share Button

Zákonná úprava bezpečnostních listů. Vystavení nových italských, portugalských a španělskýc bezpečnostních listů – z českých nebo jiných předloh (jiné jazykové verze EU / i nezákonné), vypracování etiket k produktům na podkladě vzniklých bezpečnostních listů. Registrace produktů do CHLaP, Reach apod. Registrace do systémů a zejména systému CHLaP probíhá souběžně s přípravou bezpečnostních listů. Souběžně s přípravou bezpečnostních listů, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad do polštiny: MSDS

  • Únor 16, 2023
Share Button

Dnes jsme obdrželi v raních hodinách požadavek od technického ředitele na překlad dvou dlouhých bezpečnostních listů do jazyka polského: “ Přeji hezký den. Zasílám BL pro nacenění překladu do polského jazyka. S pozdravem a přáním hezkého dne. Technický ředitel společnosti“. Překlad do polštiny: rozsah Listy budou celkem 2, nadále budou následovat dle dalších zpráv ředitele, další […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad do polštiny – 20 NS

  • Únor 15, 2023
Share Button

Překlad v rámci dalších bezpečnosních listů provádíme v těchto dnech. Garantovaný překlad do polštiny z legislativně správných českých MSDS dodáme klientovi do 4 pracovních dnů. Jedná se o celkem 3 listy, v rozsahu asi 20 normovaných stran. Znamená to tedy, že co 5 normovaných stran textu, to 1 den činnosti polského překladatele, kolegy, specialisty na […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do švédštiny: 300 NS

  • Leden 28, 2023
Share Button

překlady manuálů do švédštiny v nejvyšší kvalitě překlad manuálu včetně grafického zpracování překlady krátkých manuálů – expresně rychlý kontakt 608 666 582 V poslední dekádě jsme testovali systém on-line sdílení dokumentů naplno. Jednalo se o testovací zakázky v rámci anglického a polského jazyka. Dostali jsme prostor (rozsah + čas) pro vytvoření plnohodnotné on-line komunikace mezi […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlady: 1 měsíc

  • Leden 27, 2023
Share Button

Poslední dvě velmi rozsáhlé zakázky při překladu do švédštiny a zvláště do polštiny: oba jazyky čítacící přes 1000 normovaných stran dodaných do 1 měsíce od zadání překladu, nám dali prostor pro další rozšíření překladové paměti klienta a pro řadu dotazů vznesených během překladu k němu samému. Kombinace „slovní zásoby klienta“, jak zpravidla zadavatelovu hantýrku nazýváme […]

Zařazeno do témat: , ,