Technický překlad +420 608 666…

  • Červen 14, 2023
Share Button

Komplikovanost položkových překladatelských prací je dána jejich členitostí a nesouvislostí, co do stavby větné, a tak se klade za logickou otázka, jak tyto překlady vznikají, jak se udržuje terminologická jednotnost, jaký typ „automatizace“ použít, jak překlad urychlit a usnadnit apod. Všechna tato témata a prostor pro jejich realizaci existují, ale jsou vždy předurčena titulem zadání: […]

Zařazeno do témat: , ,

Starší generace tzv. překladatelů, definitivně odchází do ústraní

  • Červen 10, 2023
Share Button

Starší generace překladatelů, většinou produktů filosofických fakult, odchází definitivně do ústraní. Je tomu již několik málo let, kdy tyto osobnosti spíše překládají někde v ústraní několik málo normovaných stran ročně, zatímco trh s překlady žádá stran tisíce. Právě danost technologiemi odsunul tuto starší generaci na vedlejší kolej. Oni se necítí být „ajťáky“, ani „programátory“ a […]

Zařazeno do témat: , , , ,