Technický překlad +420 608 666…

  • Leden 24, 2023
Share Button
Překlady Software, překlady ve speciálních programech, překlady v redakčních systémech, administrativním rozhraní apod. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, software do německého jazyka. Překlady položkové: .xls a další. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Technický překlad, specifikace: překlady Software, překlady ve speciálních programech, překlady v redakčních systémech, administrativním rozhraní apod. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, software do německého jazyka. Překlady položkové: .xls a další. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Komplikovanost položkových překladatelských prací je dána jejich členitostí a nesouvislostí, co do stavby větné, a tak se klade za logickou otázka, jak tyto překlady vznikají, jak se udržuje terminologická jednotnost, jaký typ „automatizace“ použít, jak překlad urychlit a usnadnit apod. Všechna tato témata a prostor pro jejich realizaci existují, ale jsou vždy předurčena titulem zadání: ten může být rozšiřující, ale také omezující.

Formát položkových překladů: Technický překlad

Může mít různé formy: ze kterých 1) např. již na první pohled vyplyne mnohočetnost opakovaných položek, nebo jejich částí a jejich snadné kopírování do (např. jiných polí apod.), 2) může se jasně nabídnout překlad za pomocí CAT, 3) může se ukázat, že ani jedna z variant není vhodná a rozsah a specifikace položkového překladu je tak ojedinělá, že si nežádá nic jiného, než pouhou ruku překladatelovu a jeho pečlivého zpracování, bez pomocí techniky. Obecně však v termínech technických zadáních a metodách řešení rozlišujeme tyto, nebo jim podobné pojmy: Překlady Software, překlady ve speciálních programech, překlady v redakčních systémech, udržení překladu v kódu, administrativním rozhraní apod. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, DTP a DWG formáty, překlady položkové: .xls a další.

Technický překlad: další specifika

V čem je náročnější položkový překlad/ v čem naopak může spočívat ulehčení: a) výhody: opakování, přehlednost počtu položek, snadná aplikovatelsnost s CAT nástroji, b) nevýhody: horší editovatelsnost, skryté texty. Alternativní názvy pro „dělené“ překlady: Položkové, tabulkové, excelové překlady databází a software. Význam položkových překladů: Lokalizace, tvorba databází, export + import do softwarových částí. Množstevní kapacity: až do tisíců položek. Jiné termíny, než běžné: zkrácené termíny dodání, díky automatizaci překladu pomocí software. Rontakt pro technický překlad s vedoucím překladatelem: Expresní telefonní linka. Poskytované informace: systém práce technického týmu, termíny, ceny (technické, překlady, tabulky, položky, manuály).

Žádáte-li položkový překlad – kontaktujte nás prosím na následujících kontaktech ZDE.

Zařazeno do témat: , ,