Kontrola obsahu bezpečnostních listů: Záruka souladu a bezpečnosti

  • Srpen 25, 2023
Share Button

Bezpečnostní listy jsou klíčovým dokumentem pro mnoho odvětví, zejména pro chemický průmysl. Jejich přesnost, aktuálnost a soulad s legislativními normami je nezbytný pro zajištění bezpečnosti pracovníků, ochranu životního prostředí a minimalizaci rizika právních sporů. Význam kontroly obsahu těchto listů proto nelze dostatečně zdůraznit. Proč je kontrola obsahu tak důležitá? Bezpečnost: Přesné a aktuální informace o […]

Zařazeno do témat: ,

Kontrola bezpečnostních listů / vytvoření etiket

  • Červenec 14, 2023
Share Button

Opatření bezpečnostního listu legislativním specialistou probíhá všude tam, kde takový specialista není přítomen na straně dovozce nebo subjektu uvádějícího jako první látku na trh. Realizace: 2 bezpečnostní listy v AJ. –          překlad BL do češtiny dle CLP –          vytvoření české etikety s náležitostmi Vytvoření etiket Část II.: –          vytvoření finální etikety na krabici (obal) –          kontrola BL […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady bezpečnostních listů do slovenského jazyka

  • Květen 20, 2023
Share Button

Várku dalších bezpečnostních listů jsme obdrželi dnes ráno. Celkový počet: 27 bezpečnostních listů. Z nichž část v anglickém jazyce pro překlad do češtiny a slovenštiny, a část již v české verzi pro překlad do slovenštiny. Jsme k dispozici pro zakázky čítající až 100 ks bezpečnosních listů s datem dodání kratším, než 1 měsíc. Na dané […]

Zařazeno do témat: ,

Nová legislativa bezpečnosních listů: rok 2015

  • Květen 17, 2023
Share Button

K překladu bezpečnosního listu nás vyzval náš poslední klient, pro něhož pracujeme již řadu let. Jednalo se o žádost s překladem a vypracování listů dle nové legislativy. Ta má vstoupit v platnost roku 2015 a poslední přechodné období sice hostí protor pro starou verzi listů, ale je již zbytečné ji vypracovávat a to z jednoduše […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad z němčiny + etikety, listy, kontrola

  • Květen 16, 2023
Share Button

Překlad, kontrola bezpečnostních listů + informace pro sestavení 2 etiket + kontrola grafického návrhu klienta Pro našeho klienta jsme dnes dodali část překladu a úpravy bezpečnosních listů z němčiny + návrh zákonných frází a výstražných symbolů pro etiketu. Dodací doba byla 7 pracovních dní, nebo dříve. Klient po doručení překladu dodal svůj návrh etikety v […]

Zařazeno do témat: , ,

Legislativní specialista pro bezpečnosní listy

  • Květen 13, 2023
Share Button

Dnes ráno dorazil další požadavek na překlad bezpečnosních listů z německého jazyka. Zakázka poněkud netradiční, nebot i délka listů byla delší, než bývá standard. Podobnost obou bezpečnostních listů byla značná. Listy v německém jazyce byly označeny značkou 3M a následovala klausule: Sicherheitsdatenblatt Copyright, 2012, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfältigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschließlich zu dem […]

Zařazeno do témat: , ,

Česko-slovenské bezpečnostní listy

  • Květen 11, 2023
Share Button

Nové právne predpisy, 2023 V pátek později odpoledne telefonoval klient s dotazem (2015 / aktuálně již dle nové legislativy 2022 – 2023)), toliko typickým pro situace kolem překladů bezpečnosních listů, totiž ihned po dodání české a odborně zrevidované mutece bezpečnosního listu žádal verzi slovenskou, tážíc se: zda-li tato se liší i co do legislativních formulací, […]

Zařazeno do témat: , ,

Cizojazyčné bezpečnosní překlady

  • Květen 9, 2023
Share Button

Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy: Dnes jsem klientovi předali bezpečnosní list čítající 34 tisíc úhozů v překladatelské normě, tedy téměř 20 normovaných stran. Jednalo se o list, který v sobě obsahoval dva téměř identické produkty, jejichž složení bylo z 99 % naprosto stejné. Klient nám původně předal bezpečnosní list, který vzniknul překladem z […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady (švédština): manuály, listy ⇒ MSDS dle CLP

  • Duben 23, 2023
Share Button

1) Překlady manuálů: švédština, norština, finština (ruština, turečtina), 2) BEZPEČNOSTNÍ LISTY: Pro klienta jsme dnes dokončili rozsáhlý SET manuálů a jejich překlad do jazyků: švédština, finština, ⇒ ruština (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování), ⇒turečtina (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování). Překlady […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Blog o překladech

  • Duben 19, 2023
Share Button

Generační úroveň překladatelů ve společnosti Vysoké objemy překladů na českém trhu Překlady z chemie přímo chemikem: bezpečnostní listy Překlady elektrotechnika/energetika – turečtina Překlady manuálů z angličtiny do švédštiny Nejenom překlady lékařských zpráv – ale také syntézy textů DWG a jiné formáty Lékařský překlad, mimo EN – nejčastěji němčina Překlady abstraktů – humánní i veterinární medicína […]

Zařazeno do témat: , , ,