Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy, pokračování

  • Květen 10, 2023
Share Button

…nebo národní legislativy (350/2011 Sb.).), (Klasifikace látky nebo směsi:), ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH, ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU: a tak by se dalo potřebovat. Překlad a úprava (oprava) bezpečnostního listu je odpovědnou prací pro náš tým kolegů z oblasti chemie látek, farmaceutů, technologů. Je to obor ve kterém poskytujeme jedinečné služby na trhu […]

Zařazeno do témat: , ,

Typologie bezpečnostních listů – překlad

  • Květen 7, 2023
Share Button

Životní prostředí: Enviromentalistika a němčina, překlady z oboru životního prostředí jsou samozřejmou součástí přírodovědně orientované platformy části germanistů. Veškerou technickou dokumentaci překládanou techniky, chemiky, farmaceuty z oblasti životního prostředí, certifikátů, vydaných prohlášení a samozřejmě bezpečnostní listy v kapacitě, která v současné době čítá více, než 30 listů týdně. Překlady z životního prostředí a překlady bezpečnostních listů […]

Zařazeno do témat: , ,