Technické překlady: 1 měsíc

  • Červen 17, 2023
Share Button

Poslední dvě velmi rozsáhlé zakázky při překladu do švédštiny a zvláště do polštiny: oba jazyky čítacící přes 1000 normovaných stran dodaných do 1 měsíce od zadání překladu, nám dali prostor pro další rozšíření překladové paměti klienta a pro řadu dotazů vznesených během překladu k němu samému. Kombinace „slovní zásoby klienta“, jak zpravidla zadavatelovu hantýrku nazýváme […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady z angličtiny

  • Duben 27, 2023
Share Button

Propojení medicínských věd a jazykového umění 📚💉 Nabízíme odborné lékařské překlady s garancí od týmu českých a německých lékařů, kteří jsou zkušení v medicíně i jazykovém umění. Naše tzv. garantované lékařské dílo zahrnuje překlady zpráv a studií v oblasti angličtiny, němčiny, ruštiny, polštiny, holandštiny a dalších jazyků. Spolehlivost, přesnost a rychlost jsou pro nás klíčové. […]

Zařazeno do témat: ,