Kontrola bezpečnostních listů / vytvoření etiket

  • Září 5, 2016
Share Button

Opatření bezpečnostního listu legislativním specialistou probíhá všude tam, kde takový specialista není přítomen na straně dovozce nebo subjektu uvádějícího jako první látku na trh. Realizace: 2 bezpečnostní listy v AJ. –          překlad BL do češtiny dle CLP –          vytvoření české etikety s náležitostmi Vytvoření etiket Část II.: –          vytvoření finální etikety na krabici (obal) –          kontrola BL […]

Zařazeno do témat: ,

Navazující technický překlad: anglický jazyk

  • Březen 24, 2014
Share Button

Soubor navazujících dokumentů v překladu z angličtiny byl dodán klientovi během dnešního dne. Pracovalo se na něm od předešlého pátku, kdy jsme obdrželi k překladu několik technických listů k produktům klienta. Překlad jsme prováděli, jak jinak, než v PDF modalitě, přičemž grafická kvalita dokumentu byla v souladu s předchozími manuály dodávanými klientovi v průběhu minulého […]

Zařazeno do témat: , ,

Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy, pokračování

  • Listopad 20, 2013
Share Button

…nebo národní legislativy (350/2011 Sb.).), (Klasifikace látky nebo směsi:), ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH, ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU: a tak by se dalo potřebovat. Překlad a úprava (oprava) bezpečnostního listu je odpovědnou prací pro náš tým kolegů z oblasti chemie látek, farmaceutů, technologů. Je to obor ve kterém poskytujeme jedinečné služby na trhu […]

Zařazeno do témat: , ,