Překlady z medicíny: farmacie, technika, veterina

  • Listopad 26, 2022
Share Button

Překlady z medicíny a farmacie z rukou lékařů s klinickou praxí. Překlady z medicíny: Překlady lékařských zpráv a překlady z medicínských oborů pro firmy a pacienty. Expresní kontakt zde: +420 608...

Překlady z medicíny a farmacie z rukou lékařů s klinickou praxí. Překlady z medicíny: Překlady lékařských zpráv a překlady z medicínských oborů pro firmy a pacienty. Překlady pro medicínskou techniku: České výrobní a importní firmy. Expresní kontakt zde: +420 608…

Překlady z medicíny (z farmacie, z oblasti medicínské techniky, a veterinárního lékařství) u nás řadíme, dle nejčastějších kategorií, tedy těch, které zpracováváme nejčastěji. Jedná se především o překlady: vztahující se ke klinickým studiím, překlady výsledků různých typů laboratorních zkoušek biochemické laboratoře, překlady anamnéz pacientů, překlady zdravotních posudků, překlady farmaceutických výrobků, tedy léčiv, doprovodných materiálů, překlady z chemického průmyslu věnované aktivním farmaceutickým substancím, bezpečnostním listům. V neposlední řadě realizace překladů pro SÚKL – expresní překlady v rámci krizových stavů.

Překlady z farmacie a medicíny

Tyto překlady vypracováváme jak z cizího jazyka, tak jako překlad do cizího jazyka. Závisí na okolnostech, tedy přání klienta, které tyto okolnosti určuje. U překladů tohoto charakteru dbáme především na: 1) kvalitu textu, 2) použití správné terminologie, 3) správný termín dodání. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

Pro překlady lékařských zpráv, anamnéz, výsledků laboratoří, nás kontaktujte ZDE.

 

 

Zařazeno do témat: ,