Překlady z medicíny: farmacie, technika, veterina

  • Duben 18, 2023
Share Button

Překlady z medicíny a farmacie z rukou lékařů s klinickou praxí. Překlady z medicíny: Překlady lékařských zpráv a překlady z medicínských oborů pro firmy a pacienty. Expresní kontakt zde: +420 608...

Překlady z medicíny a farmacie z rukou lékařů s klinickou praxí. Překlady z medicíny: Překlady lékařských zpráv a překlady z medicínských oborů pro firmy a pacienty. Překlady pro medicínskou techniku: České výrobní a importní firmy. Expresní kontakt zde: +420 608…

Překlady z medicíny (z farmacie, z oblasti medicínské techniky, a veterinárního lékařství) u nás řadíme, dle nejčastějších kategorií, tedy těch, které zpracováváme nejčastěji. Jedná se především o překlady: vztahující se ke klinickým studiím, překlady výsledků různých typů laboratorních zkoušek biochemické laboratoře, překlady anamnéz pacientů, překlady zdravotních posudků, překlady farmaceutických výrobků, tedy léčiv, doprovodných materiálů, překlady z chemického průmyslu věnované aktivním farmaceutickým substancím, bezpečnostním listům. V neposlední řadě realizace překladů pro SÚKL – expresní překlady v rámci krizových stavů.

Překlady z farmacie a medicíny

Tyto překlady vypracováváme jak z cizího jazyka, tak jako překlad do cizího jazyka. Závisí na okolnostech, tedy přání klienta, které tyto okolnosti určuje. U překladů tohoto charakteru dbáme především na: 1) kvalitu textu, 2) použití správné terminologie, 3) správný termín dodání. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

Překlady z farmacie a medicíny: Kategorie a obory

V oblasti medicíny a farmacie je potřeba překladů stále častější. Jejich specializovaná povaha vyžaduje vědomosti a dovednosti, které nemohou poskytnout běžní překladatelé. Naše společnost se zabývá překlady v následujících nejčastějších kategoriích:

Klinické studie 📊

Překlady týkající se klinických studií zahrnují specifickou lékařskou a vědeckou terminologii, kterou mohou správně interpretovat pouze odborníci v oblasti.

Laboratorní zkoušky 🧪

Zahrnuje překlady výsledků různých typů laboratorních zkoušek biochemických laboratoří, kde přesnost a porozumění metodám a postupům je klíčové.

Zdravotní posudky a anamnézy 🏥

Překlady anamnéz pacientů a zdravotních posudků vyžadují znalost lékařských termínů a pochopení lékařských protokolů.

Farmaceutické produkty 💊

Překlady farmaceutických výrobků, léčiv a doprovodných materiálů musí být provedeny s absolutní přesností, jelikož se týkají zdraví a bezpečnosti lidí.

Chemický průmysl 🧫

Překlady v oblasti chemického průmyslu, zejména těch, které se věnují aktivním farmaceutickým substancím a bezpečnostním listům, vyžadují specializované znalosti a dovednosti.

Expresní překlady pro SÚKL ⚡

Realizace expresních překladů v rámci krizových stavů pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyžaduje rychlou odezvu a schopnost dodržet krátké lhůty.

Závěr: Kvalita, terminologie, termín dodání

Tyto PŘEKLADY z FARMACIE a MEDICÍNY jsou klíčové pro mnoho odvětví a mohou mít dalekosáhlý dopad na zdravotní péči a lékařství jako celek. Naše společnost klade důraz na tři hlavní aspekty: 1) kvalitu textu, 2) použití správné terminologie, 3) správný termín dodání. Tato specializace nám umožňuje poskytovat služby, které splňují nejvyšší standardy v oblasti Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie a laboratorních výsledků. 🌟

Pro překlady lékařských zpráv, anamnéz, výsledků laboratoří, nás kontaktujte ZDE.

 

 

Zařazeno do témat: ,