Překlady maďarštiny: 500 NS

  • Červenec 3, 2023
Share Button

Technický překlad do maďarštiny byl výsledek naší práce posledních 14 dní pro paušálního klienta odebírajícího od nás více, než 500 stran textu ročně. Technický překlad pro maďarského klienta je relativní specialitou, ale ne tak neobvyklou položkou, zvláště, když 3 z našich kolegů jsou aktivní maďrštináři s disponibilitou pro překlad do 24 hodin. Náš technický kolega přeložil […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do polštiny

  • Červen 9, 2023
Share Button

Překlady do polštiny jsou tématem pro stovky normovaných stran na technickou položku – tak nějak by se dal charakterizovat typický technický překlad našich klientů. Poslední řády překladů byly ve stovkách i u dalších jazyků: švédština – 240 NS, němčina – 500 NS, polština – 120 normovaných stran, angličtina – téměř 600 NS, turečtina – 350 […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad do švédštiny

  • Červen 5, 2023
Share Button

Od klienta jsme v úvodu překladu očekávali dodání databáze termínů do překladu, jak přislíbil. Stalo se tak ihned po vymezení naší tabulky nejasných pojmů vyskytujících se ve švédském textu.  Ten jsme přijali v úterý dopoledne k dalším překladatelským  úpravám společně s jeho dělením na celkem 16 souborů. Ze souborů a z jejich pojmů postupně vznikala […]

Zařazeno do témat: ,

Některé švédské pojmy z dané stavební problematiky (slovníček česko-švédských termínů)

  • Červen 4, 2023
Share Button

Při posledním rozsáhlém technologickém překladu ze švédštiny do českého jazyka jsme se setkali s desítkami odborných pojmů – dáno rozsahem dokumentů (téměř 300 normovaných stran, z nichž 6 obchodních dopisů: „klient žádal svižný obchodní styl“ – překlad realizován švédskou rodilou mluvčí). 10 normovaných stran dopisů a technicko-administrativních podkladů se dá přeložit za cca 2 dny, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady finštiny švédštiny

  • Květen 21, 2023
Share Button

Další veliká zásilka textů k překladu do švédštiny k nám dorazila koncem týden. Jednalo se o překlad 250 normovaných stran a její předání nás čeká za 1 měsíc. Pracovat na ni budou naši dva kolegové – česko/švédský tým. Překlad čítá více, než 70 různých souborů a překládá se v nejrůznějších formátech. Výchozí materiál je dodáván […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad do švédštiny / manuál za týden / cca 80 stran

  • Květen 5, 2023
Share Button

Náš švédsko německý kolega a česko-švédský tým právě společně dokončili práci na dvou manuálech do švédštiny. Jejich kapacity jsou od pátku do neděle opět volné, resp. další přijetí zakázky hlásíme na pondělí ráno, kdy nás čeká nelehký úkol: překlad 200 normovaných stran v technických formátech, s náročným formátováním s důrazem na udržení struktury souboru, jehož […]

Zařazeno do témat: , ,