Překlady do polštiny

  • Srpen 27, 2022
Share Button
Překlady do polštiny: Vysoké objemy překládaných souborů: švédština, angličtina, polština, němčina, turečtina apod. Překlady položkové: .xls a další. Polské překlady s ověřením. Překlady z do polštiny chemie - bezpečnostní listy dle CLP. Překlady manuálů z polštiny a produktových listů do polštiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady do polštiny: Vysoké objemy překládaných souborů: švédština, angličtina, polština, němčina, turečtina apod. Překlady položkové: .xls a další. Polské překlady s ověřením. Překlady z do polštiny chemie – bezpečnostní listy dle CLP. Překlady manuálů z polštiny a produktových listů do polštiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady do polštiny jsou tématem pro stovky normovaných stran na technickou položku – tak nějak by se dal charakterizovat typický technický překlad našich klientů. Poslední řády překladů byly ve stovkách i u dalších jazyků: švédština – 240 NS, němčina – 500 NS, polština – 120 normovaných stran, angličtina – téměř 600 NS, turečtina – 350 NS.

Překlady do polštiny

Jak dlouho trvá vypracovat překlad do polštiny o vysokém objemu: Za základní, ale opravdu jenom za základní parametr pro překlad, může být považován faktor 1 překladatele polštiny, který činí, takový počet normovaných stran, jaké tento překladatel zvládne za dané období přeložit (nejčastěji se uvádí den, týden, měsíc). Tento parametr má ale vysokou flexibilitu a je také dost často velmi individuální položkou. Překlady do polštiny jsou statisticky nejvíce realizovány v těchto instancích:

  • překlady s ověřením z/do polského jazyka (překlady s razítkem)
  • překlady technické (mimo chemii – manuály, produktové katalogy)
  • překlady z chemie (bezpečnostní listy, etikety)

Překlady do polštiny: překladatelé

Některý překladatel se může pohybovat v řádu do 150 normovaných stran/měsíc, jiný např. i 500 stran/měsíc. 2) dalším určujícím faktorem jsou pomocné nástroje softwarové, jejichž použití je však také velmi dáno kapacitou a univerzálností daného překladatele, přičemž platí, že ten kdo umí překládat rychleji – má osvojené i technologie. Překladatel, který se za celou svou kariéru neposunul nad normu určenou různými institucemi, nebo spíše scholastickými poučkami, bude problém, použít i technologii a bude tuto nemožnost překrývat právě prezentací daných pouček. Ty ovšem na trhu s reálnými potřebami klientů neplatí.  Základní pravidlo většiny našich klientů zní: rychle x dobře. Klienti žádají formátově různorodé překlady do polštiny, nebo přímo práci ve speciálních softwarech či editačních systémech klienta.

Překlady do polštiny

Vysoké objemy překladů v dalších jazycích nebo v kombinaci s jazyky: němčina, angličtina, švédština, finština, turečtina. Co je norma pro překlad manuálu do polštiny: shoda dohody mezi dodavatelem a odběratelem o realizovaném množství (běžné normy technických překladatelů 10 – 15 normovaných stran do polštiny/denně). Jak měřit normou pro rozsáhlý technický překlad: reálnými požadavky trhu, viz. zmíněná dohoda mezi spolupracujícími subjekty. Co žádá současný trh s překlady: technologie, výkon, obratnost.

Polština překlady: rozsahy

Sezonu jsme započali relativně svižným nástupem třech překladu v rámci polštiny během 1 pouhého dne. Jednalo se o jednu obchodní smlouvu pro překlad z polštiny do češtiny s ověřením v délce 30 normovaných stran, kterého se ujmul náš zkušený expert, kolega soudní znalec pro ověřené překlady. Současně byl zadán překlad 1 manuálu pro jednoho z našich stálých klientu v oblasti elektro: cca 35 normovaných stran.

Pro odborný překlad do polštiny – kontaktujte svého překladatele ZDE

Překlad do polštiny: termíny

Termín překladu 4 dny. U smlouvy byl termín méně hekticky a z polštiny můžeme překládat až do půlky září. Ověřené překlady garantujeme do 1-3 pracovních dní u běžných zakázek. Jedná-li se např. o množství větší, typu 40 certifikátů kvality pro překlad do polského jazyka: potřebujeme na takovou zakázku 3-5 dní. Dohoda ohledně expresnějšího termínu je možná u každé konkrétní zakázky.

Polština překlady: lékarské zprávy

Další poměrně náročný úkol spočíval v překladu cca 30 normovaných stran lékařských zpráv (LZ) do polského jazyka naší lékařkou.
30 stran zpráv v češtině byl pouze odhad, neboť dokumenty obsahují radu výsledku laboratorního vyšetření a četné strany hustě psaného textu (LZ).

Lékařské překlady polštiny: 1 NS

Taková jedna strana muže dosáhnout v přepisu do měřitelného (rozuměj: elektronického) formátu (typu Word) až 2,5 stránky za kus. Celkové množství, např. 15-20 zaslaných dokumentu z výpisu dokumentace pacienta, nebo lékařských zpráv přímo od odborného lékaře, muže v konečném výsledku nabýt až do daných 30-35 normovaných stran polského textu.

Překlady polštiny: specializace

Další polské texty, které jsou obsahem naší specializace (T+M+F+P+CH: technika, medicína, farmacie, právo, chemie) jsou často vypracovávány do polštiny pro výrobní a distribuční podniky v rámci překladu a vypracování bezpečnostních listu dle klasifikace CLP a etiket. Polské a české etikety je nadále možno překládat dle dalších jazyků a dodat tak celou zakázku současně ve více jazykových mutacích.

Překlady polštiny: klasifikace dle CLP

Klasifikace dle CLP je otázkou individuálně zadaného bezpečnostního listu, který musí bezprostředně nebo těsně před započetím překladu splňovat některé jazykové nároky výchozích  národních destinací. Překlady do polštiny můžeme v současné době pokrýt kapacitou, cca: 200 normovaných stran pro nove příchozí zákazníky, viz. individuální cena za překlad.

Technické, farmaceutické, ověřené překlady polštiny

U překladu do polštiny disponujeme odborníky z rad: farmaceutu, lékařů, chemiku, techniku a soudních znalců v oboru polský jazyk. Termíny pro technické zakázky většího rozsahu stanovujeme u např. 40 normovaných stran technického manuálu do 1 týdne.

Jste-li firma a žádáte-li od nás naplnění vysoké normy pro překlad – kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: , ,