BLÚ Screening

  • Květen 30, 2023
Share Button

Obsahová náplň: Identifikace látek, směsí, surovin a výrobků používaných v podniku z podkladů od zákazníka (karty bezpečnostních údajů (KBU), rozšířené bezpečnostní listy (e-KBU), doplňující dokumentace,…) ; (BLÚ Screening ) Vypracování seznamu bezpečnostního listu (resp. e-KBÚ) od dodavatelů ; Vypracování seznamu dodavatelů a odběratelů ; Posouzení kvality bezpečnostního listu resp. v tomto případě, slovenského e-KBÚ na […]

Zařazeno do témat: ,

Česko-slovenské bezpečnostní listy

  • Květen 11, 2023
Share Button

V pátek později odpoledne telefonoval klient s dotazem, toliko typickým pro situace kolem překladů bezpečnosních listů, totiž ihned po dodání české a odborně zrevidované mutece bezpečnosního listu žádal verzi slovenskou, tážíc se: zda-li tato se liší i co do legislativních formulací, mimo samotný jazyk. Ihned jsme s kolegou danou věc posoudili a řekli si, že […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady bezpečnostních listů + tvorba etikety k látce

  • Květen 8, 2023
Share Button

Např. list k nebezpečné látce uváděné na trh ze série listů k produktové sérii klienta nese pochopitelně často informace o látce, která se liší pouze v intenzitě, liší se tedy co do označení a uvedení některých chemických charakteristik daných chemickou kauzalitou (tedy vyplývajícím názvoslovím/označování látek v bezpečnosním listu). Úprava listu a vznik ETIKETY Jedinečnou součástí […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady (švédština): manuály, listy ⇒ MSDS dle CLP

  • Duben 23, 2023
Share Button

1) Překlady manuálů: švédština, norština, finština (ruština, turečtina), 2) BEZPEČNOSTNÍ LISTY: Pro klienta jsme dnes dokončili rozsáhlý SET manuálů a jejich překlad do jazyků: švédština, finština, ⇒ ruština (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování), ⇒turečtina (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování). Překlady […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Překlady do lotyštiny – 40 stran

  • Únor 28, 2023
Share Button

Expertní překlady do lotyštiny: farmacie, medicína, lékařský a farmaceutický marketing (překlady z anglického jazyka), bezpečnost práce (překlad z angličtiny / též korektura), chemie (kontrola správnosti BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ dle legislativních parametrů) (překlady z ruštiny, angličtiny, italštiny), doprava, distribuce (překlad z ruštiny – jazyková korektura, angličtiny – jazyková korektura, italštiny – jazyková korektura), stavební a výrobně průmyslový sektor: […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady švédštiny

  • Únor 3, 2023
Share Button

Dnes jsme přijali další dotaz ohledně překladu švédštiny. Jednalo se o iniciální kontakt nového klienta přejícího si do budoucna vypracování rozsálých překladů do švédštiny. Překladů, které bodou sloužit k jeho obchodně-technických účelům, jako kompletní překlady doprovodné dokumentace k technickému komplexu vyráběhného a dodávaného klientem svým zákazníkům a dalších softwarových komponent obsáhlých přímo v grafickém a […]

Zařazeno do témat: , ,