Překlady švédštiny

  • Červen 26, 2023
Share Button
Překlady švédštiny v oborech: strojařina, elektrotechnika, stavebnictví, IT, reklama, marketing, farmacie, medicína. Expresní kontakt.

Překlady švédštiny v oborech: strojařina, elektrotechnika, stavebnictví, IT, reklama, marketing, farmacie, medicína. Zpracování dat pokročilými metodami nebo úprava graficky náročných souborů zákazníka. Úprava grafikem, téže 3D formáty. Využití CAT nástroje pro překlad z a do švédštiny = úspora nákladů. Expresní kontakt.

Dnes jsme přijali další dotaz ohledně překladu švédštiny. Jednalo se o iniciální kontakt nového klienta přejícího si do budoucna vypracování rozsálých překladů do švédštiny. Překladů, které bodou sloužit k jeho obchodně-technických účelům, jako kompletní překlady doprovodné dokumentace k technickému komplexu vyráběhného a dodávaného klientem svým zákazníkům a dalších softwarových komponent obsáhlých přímo v grafickém a písemném vyjádření stroje (tzv. screens).

Překlady švédštiny pro stávající klienty

Vypracováváme většinou podle zaběhnutého časového plánu. Známe již předem rámcové časové požadavky klienta na předání hotového překladu. U švédštiny to jsou standardní časy/ počty normovaných stran pro 1 překladatele, nebo počty normovaných stran/ termíny při zapojení kolegů v týmu.

Překlady do švédštiny: %⇓

V 70 % procentech případů to bývají kolegové 2. V dalších případech, to jsou až 4 překladatelé švédštiny. Překlad do švédštiny provádíme z jazyků český/anglický, naopak ze švédštiny to nejčastějí bývá čeština, ale hypoteticky to může být pohodlně i angličtina a to bez omezení, nebo nějakého protažení termínů.

Nečastější okruhy u překladů švédštiny

Dáno záběrem, kterým disponujeme se specializujeme výhradně na obory: technické, lékařské, farmacii a i odbornější marketing, jako opět obory medicínské a biologické. V technice jsou to především manuály a veškeré příslušenství k nim náležející, včetně technického zpracování těchto překladů: tedy pomocí patřičných nástrojů software vhodných pro překlad a grafickou manipulaci s materiálem.

Překlady z/do švédštiny a služby formátování

Překlady švédštiny a formátovací praxe, jsou součástí překladatelské činnosti česko-švédského překladatelského týmu. Česko-švédský tým realizuje dvě kategorie úkonů: nejenom samotný překlad ale také práci s daty a soubory, jako nedílnou součástí: 1) samotného překladu, 2) jako celek pro specifické zakázky, jejichž podstat je na poptávce těchto úkonů založena.

Překlady z/do švédštiny: obsah 

Překladatelská činnost či nakládání se soubory může obsahovat následné doplňující či předcházející úkony:

  • Informování ze statistiky dat souboru (počty znaků + mezer/carachters counting, statistiku ohledně dalších částí souborů)
  • Export + import či specifickou filtraci duplicitních dat
  • Reimport dat před překladem a předání souboru klientovi
  • Žádaný překlad do švédštiny a reimport dat

 

Překlady švédštiny a potřebné informace – jsou k dispozici ZDE.

Technické překlady maďarština: manuály – norma na 1 překladatele

Zařazeno do témat: , ,