Překlady manuálů z angličtiny

  • Červen 12, 2023
Share Button

Přesnost v manuálech v překladatelském procesu je dosahována souhrou několika faktorů současně. U posledního manuálu při překladu z němčiny, jsme obdrželi od klienta seznam používaných termín v „brandži“. U posledního překladu manuálu v angličtiny, který právě stále probíhá jsme se referovali na cross manuály a tvoříme taktéž databázi termínů v CAT modalitě. ANGLICKÉ MANUÁLY Dalšími […]

Zařazeno do témat: , ,

Starší generace tzv. překladatelů, definitivně odchází do ústraní

  • Červen 10, 2023
Share Button

Starší generace překladatelů, většinou produktů filosofických fakult, odchází definitivně do ústraní. Je tomu již několik málo let, kdy tyto osobnosti spíše překládají někde v ústraní několik málo normovaných stran ročně, zatímco trh s překlady žádá stran tisíce. Právě danost technologiemi odsunul tuto starší generaci na vedlejší kolej. Oni se necítí být „ajťáky“, ani „programátory“ a […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlady do polštiny

  • Červen 9, 2023
Share Button

Překlady do polštiny jsou tématem pro stovky normovaných stran na technickou položku – tak nějak by se dal charakterizovat typický technický překlad našich klientů. Poslední řády překladů byly ve stovkách i u dalších jazyků: švédština – 240 NS, němčina – 500 NS, polština – 120 normovaných stran, angličtina – téměř 600 NS, turečtina – 350 […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady software

  • Červen 8, 2023
Share Button

Při položkovém překladu, překladu software ve speciálním software (tedy software pro software) vznikali stovky nových pojmů. Celkový překlad se skládal z 15470 položek. Slovníček pojmů vzniklých při překladu stavebního software: dimenzace = Dimensionierung geometrie zdi = Wandgeometrie únosnost = Tragfähigkeit zatížení = Belastung, Last hladina podezmní vody = Grundwasserspiegel terén = Gelände objemová tíha = […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad do němčiny: technický

  • Červen 7, 2023
Share Button

Termíny a vazby v němčině u položkových překladů: co je položkový překlad Položkový překlad je překlad odlišný od překladu souvislého textu. Je to také diametrálně jiný překlad od překladu např. technického manuálu, který se může stále sestávat z textů souvislých a textů jiných obsahovat množství menší, i když ne zanedbatelné a velmi často přítomné. Je […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad software z hardwarového klíče: překlad němčina & italština (angličtina, Šp a další)

  • Červen 6, 2023
Share Button

Od klienta se k nám dostala verze software, která byla přeložena již do verzí anglická, španělská. Našim úkolem bylo vytvořit verze: německá, italská. Německá verze předcházela tu italskou a byla otázkou 3 měsíční usilovné činnosti naší pečlivé překladatelky, kolegyně – přes překlady do němčiny. Překlad software byl podporován klientovými znalostmi a jeho asistencí na vzniku […]

Zařazeno do témat: ,