Překlady manuálů z angličtiny

  • Leden 22, 2023
Share Button
Překlad technických MANUÁLŮ z němčiny a angličtiny. Kompozice nomenklaturou, nebo vyhledání cross manuálů. Tvorba paměti, za pomocí CAT nástroje - a využití paměti pro návazné překlady Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlad technických MANUÁLŮ z němčiny a angličtiny. Kompozice nomenklaturou, nebo vyhledání cross manuálů. Tvorba paměti, za pomocí CAT nástroje – a využití paměti pro návazné překlady Expresní kontakt: +420 608 666 582.

PPřesnost v manuálech v překladatelském procesu je dosahována souhrou několika faktorů současně. U posledního manuálu při překladu z němčiny, jsme obdrželi od klienta seznam používaných termín v „brandži“. U posledního překladu manuálu v angličtiny, který právě stále probíhá jsme se referovali na cross manuály a tvoříme taktéž databázi termínů v CAT modalitě.

ANGLICKÉ MANUÁLY

Dalšími faktory jsou: přímá znalost problematiky ze strany překládajícího technika, technická obratnost a schopnost rychle problematiku poznat – popřípadě vznést dotaz. Je zde cca 4-5 okolností, které jsou permanentně využívány, resp., které tvoří daný profil překládající osobnosti a jsou tedy pevnou součástí jeho technického, pracovního a logického myšlení.

Překlady anglických manuálů

Shrnutí: 1) nomenklatura k technickým výrazům, 2) vyhledání, nebo dodání cross manuálu, 3) znalost problematiky a oboru, 4) technická schopnost kombinovat dosažitelné a dosažené možnosti ze strany překladatele. Nejčastější jazyk překládaných manuálů (bez ohledu na směr překladu ⇔): angličtina, němčina, švédština, polština, finština, slovenština, turečtina.

Překlady angličtiny

Překlady angličtiny vypracovává náš expertní kolega pro technické překlady: manuály, příručky a 2) náš kolega, soudní znalec: smlouvy, ověřené překlady, akademické překlady, 3) náš expertní kolega – chemik (bezpečnostní listy + etikety), 4) náš IT kolega: překlady IT a vybrané technické obory. Překlad angličtiny dodáváme v rozsahu cca 40 normovaných stran/týden.

Překlady angličtiny: ověřené

Nejčastěji dělené do kategorií, tzv. nahodilých zakázek a systémových zakázek: 1) nahodilé: všechny náhlé překlady do angličtiny nebo z angličtiny pro klienty žádající ověřený překlad, typu: vysvědčení, úřední doklady apod., 2) překlady s ověření pro naše stálé a firemní klienty: a) může čítat i lékařské zprávy, b) zpravidla technické protokoly a listy. Expresnější termín nabízíme v případě nějakého časového požadavku, který je nevyhnutelný. Občasná kvalita překladu v expresním termínu, se nemusí lišit od kvality neexpresní. Preferujeme však promyšlené zakázky s dlouhodobou perspektivou spolupráce, nejenom na poli překladů angličtiny. České překlady anglických technických textů provádí náš nadšený kolega výhradně (až na některé výjimky stálých zakázek) z anglického jazyka. Texty jím provedené jsou technickým vyjádřením okolností výchozího jazyky popisujících danou technickou zkušenost.

 

Překlady angličtiny: shrnutí

  • překlady manuálů
  • překlady MSDS dle CLP a tvorba etiket
  • překlady ověřené
  • překlady IT a dalších vybraných oborů
  • překlady vědecké

Kapacita anglických překladů

Zcela nekomplikovaným množstvím pro překlad během 1 a dvou týdnů se zdají být technické rozsahy (OpenOffice) do 30-40 normovaných stran – 30 stran spíše u xls. Souborů. U ostatních množství 40. Případně lze dosáhnout rozsahu 60 normovaných stran během 7-8 pracovních dní: včetně víkendů. Jedná se o zdravou normu pro spolehlivý překlad bez pravopisných chyb a nedostatků.

Překlady angličtiny: objednání

Překlady z angličtiny lze objednávat standardní cestou. Ta je víceméně vyjádřena popisem: poptávka zákazníka E-mailovou cestou a reakcí na ní v rozumném čase. Za rozumný čas je považován ten, který nepřesahuje předpokládaný požadavek klienta na termín započetí překladu (př.: má-li být překlad započat za 3 dny, lze se pohodlně dohodnout během 1-2 dnů na technických okolnostech překladu).

Variace OpenOffice u překladu z angličtiny a do švédštiny:

Microsoft Word 97 upto version 2003 (.doc)
Microsoft PowerPoint 97 upto version 2003 (.ppt)
Microsoft Excel 97 upto version 2003 (.xls)
Microsoft Access (97, 2000 and 2002) but depends on db content.
MS Office 2007 and later (DOCM, DOCX, DOTM, DOTX, POTM, POTX, PPTM, PPTX, XLSM, XLSX, XLTM and XLTX)

Žádáte-li přesný a souvislý překlad v technických souborech – kontakt je ZDE.

Technický překlad

 

Zařazeno do témat: , ,