Překlady manuálů z angličtiny

  • Červen 12, 2023
Share Button

Přesnost v manuálech v překladatelském procesu je dosahována souhrou několika faktorů současně. U posledního manuálu při překladu z němčiny, jsme obdrželi od klienta seznam používaných termín v „brandži“. U posledního překladu manuálu v angličtiny, který právě stále probíhá jsme se referovali na cross manuály a tvoříme taktéž databázi termínů v CAT modalitě.

ANGLICKÉ MANUÁLY

Dalšími faktory jsou: přímá znalost problematiky ze strany překládajícího technika, technická obratnost a schopnost rychle problematiku poznat – popřípadě vznést dotaz. Je zde cca 4-5 okolností, které jsou permanentně využívány, resp., které tvoří daný profil překládající osobnosti a jsou tedy pevnou součástí jeho technického, pracovního a logického myšlení.

Překlady anglických manuálů

Při provádění technických překladů je několik klíčových faktorů, které je třeba vzít v úvahu pro zajištění kvality a přesnosti.

1️⃣ Nomenklatura k technickým výrazům: Vzhledem k technickým nárokům musí být překladatel obeznámen s konkrétním slovníkem a terminologií oboru. To zahrnuje vědomosti o specifických termínech a jak je správně použít v kontextu.

2️⃣ Vyhledání nebo dodání cross manuálu: Reference k jiným manuálům nebo dokumentům mohou být nezbytné pro porozumění a správný překlad. Tyto zdroje mohou poskytnout cenné informace o kontextu a použití různých termínů.

3️⃣ Znalost problematiky a oboru: Překladatel musí mít hluboké porozumění pro specifickou problematiku a kontext, v němž je technický dokument napsán. Bez této znalosti by mohl dojít k nepřesnostem v překladu.

4️⃣ Technická schopnost kombinovat dosažitelné a dosažené možnosti ze strany překladatele: Je nezbytné, aby překladatel byl schopen integrovat své jazykové dovednosti s technickým porozuměním, aby vytvořil srozumitelný a přesný překlad.

🌍 Pokud jde o jazyky, angličtina, němčina, švédština, polština, finština, slovenština a turečtina jsou mezi nejčastějšími jazyky pro technické manuály, což odráží globální povahu mnoha technických odvětví. Celkově platí, že kvalitní technický překlad vyžaduje kombinaci jazykových dovedností, technického znalosti a zdrojů, které pomáhají zajistit přesnost a kontext.

Překlady angličtiny

Překlady angličtiny vypracovává náš expertní kolega pro technické překlady: manuály, příručky a 2) náš kolega, soudní znalec: smlouvy, ověřené překlady, akademické překlady, 3) náš expertní kolega – chemik (bezpečnostní listy + etikety), 4) náš IT kolega: překlady IT a vybrané technické obory. Překlad angličtiny dodáváme v rozsahu cca 40 normovaných stran/týden.

Překlady angličtiny: ověřené

Nejčastěji dělené do kategorií patří zpravidla technické protokoly a listy. Expresnější termín nabízíme v případě nějakého časového požadavku, který je nevyhnutelný. Občasná kvalita překladu v expresním termínu, se nemusí lišit od kvality neexpresní. Preferujeme však promyšlené zakázky s dlouhodobou perspektivou spolupráce, nejenom na poli překladů angličtiny. Takové ty akce „hurá“ nemáme moc rádi. České překlady anglických technických textů provádí náš nadšený kolega výhradně (až na některé výjimky stálých zakázek) z anglického jazyka. Texty jím provedené jsou technickým vyjádřením okolností výchozího jazyky popisujících danou technickou zkušenost.

Překlady angličtiny: shrnutí

  • překlady manuálů
  • překlady MSDS dle CLP a tvorba etiket
  • překlady ověřené
  • překlady IT a dalších vybraných oborů
  • překlady vědecké

Kapacita anglických překladů

Technické překlady mohou být často komplexní a vyžadují značnou pozornost k detailu. Pokud hledáme optimální rovnováhu mezi rychlostí a kvalitou, je důležité zvážit několik klíčových aspektů.

📄 Rozsah dokumentu: Technické dokumenty v OpenOffice do rozsahu 30-40 normovaných stran jsou považovány za ideální pro překlad během 1 až 2 týdnů. Pro xls. soubory je ideální limit cca 30 stran, zatímco pro ostatní typy dokumentů to může být až 40 stran.

📅 Časový rámec: Překladatel je schopen zpracovat až 60 normovaných stran během 7-8 pracovních dní, pokud zahrneme i víkendy. Toto je považováno za „zdravou normu“, což znamená, že je to dostatečný čas pro důkladnou práci bez kompromisů v kvalitě.

Kvalita a důslednost: Rychlost nesmí nikdy obětovat kvalitu. Při rychlém tempu je zvýšené riziko pravopisných chyb nebo jiných nedostatků. Proto je klíčové, aby byl překladatel dostatečně zkušený a měl k dispozici dostatečné zdroje pro kontrolu své práce.

V konečném důsledku je klíčové mít realistická očekávání ohledně toho, co lze dosáhnout v daném časovém rámci, a zároveň neslevit z požadavků na kvalitu. Zajistěte, aby byly všechny podmínky a očekávání jasně stanoveny před zahájením překladatelského projektu, aby byl výsledek co nejlepší.

Překlady angličtiny: objednání

Překlady z angličtiny lze objednávat standardní cestou. Ta je víceméně vyjádřena popisem: poptávka zákazníka E-mailovou cestou a reakcí na ní v rozumném čase. Za rozumný čas je považován ten, který nepřesahuje předpokládaný požadavek klienta na termín započetí překladu (př.: má-li být překlad započat za 3 dny, lze se pohodlně dohodnout během 1-2 dnů na technických okolnostech překladu).

Variace OpenOffice u překladu z angličtiny a do švédštiny:

Microsoft Word 97 upto version 2003 (.doc)
Microsoft PowerPoint 97 upto version 2003 (.ppt)
Microsoft Excel 97 upto version 2003 (.xls)
Microsoft Access (97, 2000 and 2002) but depends on db content.
MS Office 2007 and later (DOCM, DOCX, DOTM, DOTX, POTM, POTX, PPTM, PPTX, XLSM, XLSX, XLTM and XLTX)

Žádáte-li přesný a souvislý překlad v technických souborech – kontakt je ZDE.

Překlad technických manuálů z němčiny a angličtiny. Kompozice nomenklaturou, nebo vyhledání cross manuálů. Tvorba paměti, za pomocí CAT nástroje – a využití paměti pro návazné překlady Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Zařazeno do témat: , ,