Překlady do slovenštiny

Share Button
Překlad a vypracování bezpečnostních listů dle nové legislativy platné od roku 2015. Garance správnosti uvedení látek v BL. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlad a vypracování bezpečnostních listů do slovenštiny dle nové legislativy platné od roku 1. 6. 2015. Garance správnosti uvedení látek v BL, dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů. Kontrola grafického návrhu etikety v ceně. Expresní kontakt: 608 666 582.

Po původní české verzi, kterou jsme pro klienta překládali z angličtiny, nás ten samý klient požádal o další úkol: Překlady do slovenštiny v rámci MSDS. U 6 bezpečnosních listů práce asi na 1 týden pro našeho kolegu – specialistu. Překlady listů do slovenského jazyka provádíme současně s listy českými, nebo extra, vždy až po žádosti klienta. Překlad slovenské mutace je vyhotovován v souladu s novými legilativními požadavky platnými od 1.1. 2015.

Překlady bezpečnosních listů: slovenština

Rozsah celé zakázky: překlad 6 bezpečnosních listů do češtiny a slovenštiny. Očekávané pokračování zakázky: vypracování podkladů pro grafický a textový návrh etikety/provedení kontroly návrhu etiket české a slovenské po dodání grafického zpracování klientem. Zpracovávaný jazyk: angličtina, čeština, slovenštiny. Rozsah zakázky: 6 listů = cca 42 normovaných stran. Doba zpracování: 7 kalendářních dní. Dodání klientovi: ihned po zpracování. Provedení: na základě objednávky překladu bezpečnostních listů.

Normy pro překlad do slovenštiny

Překlady bezpečnosních listů provádíe v souladu se zákonem do: slovenštiny, angličtiny, polštiny (překlady do polštiny v rámci bezpečnostních listů, překlady do polštiny technické, překlady do polštiny – certifikace), němčiny. Další jazykové mutace standardizovaných bezpečnosních listů pro výrobní a improtní podniky v téže provedení. Slovenská a česká mutace při překladu z anglického jazyka v souladu s platnou legislativou 2015.

Překlady slovenštiny: shrnutí

U překladů do slovenského jazyka nadále provádíme všechny předtiskové korektury technických materiálů, včetně již realizovaných textů třetích stran. Realizace technických překladů a překladů z dalších oborů, mohou být předmětem případného jednání s vedoucím překladatelem. Shrnutí překladů do slovenštiny:

  • předtiskové korektury slovenského jazyka
  • překlady bezpečnostních listů do slovenštiny včetně zapracování v CLP
  • překlady technické všech manuálů do slovenštiny
  • další technické a vědecké překlady slovenského jazyka
  • další překládané obory

Žádáte-li překlad bezpečnosního listu do/a, nebo češtiny a slovenštiny – kontakaktujte nás ZDE.