Toxikologické Informační Středisko

 • Červen 29, 2024
Share Button

Toxikologické informační středisko je klíčovou institucí pro řešení případů akutních otrav a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami. Jeho hlavním posláním je poskytovat okamžitou odbornou pomoc a poradenství v naléhavých situacích.

Hlavní služby toxikologického informačního střediska zahrnují:

 1. Nepřetržitá pohotovost: 24/7 telefonická linka, která nabízí rychlé a spolehlivé informace a doporučení v případech akutních otrav a jiných zdravotních hrozeb.
 2. Odborné poradenství: Konzultace pro lékaře, zdravotníky a záchranáře při léčbě otrav a prevenci chemických rizik.
 3. Informace o toxických látkách: Sběr a aktualizace údajů o toxických látkách, jejich účincích a možnostech léčby.
 4. Vzdělávání a prevence: Organizování školení a kampaní zaměřených na zvyšování povědomí o prevenci a zvládání otrav.

Kontaktní informace:

 • Adresa: Na Bojišti 1, Praha
 • Telefonní čísla (nepřetržitě):
  • +420-224919293 ☎️
  • +420-224915402 ☎️
  • +420-608666582 📞 (expresní příprava bezpečnostního listu)

Specifikace:

 • Poskytované informace: Zaměřené výhradně na zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Toxikologické informační středisko je nezbytnou součástí systému ochrany veřejného zdraví, zajišťující rychlou a účinnou pomoc v krizových situacích souvisejících s chemickými látkami.