Kontrola obsahu bezpečnostních listů: Záruka souladu a bezpečnosti

  • Srpen 25, 2023
Share Button

Bezpečnostní listy jsou klíčovým dokumentem pro mnoho odvětví, zejména pro chemický průmysl. Jejich přesnost, aktuálnost a soulad s legislativními normami je nezbytný pro zajištění bezpečnosti pracovníků, ochranu životního prostředí a minimalizaci rizika právních sporů. Význam kontroly obsahu těchto listů proto nelze dostatečně zdůraznit. Proč je kontrola obsahu tak důležitá? Bezpečnost: Přesné a aktuální informace o […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad do polštiny – 20 NS

  • Červenec 8, 2023
Share Button

Překlad v rámci dalších bezpečnosních listů provádíme v těchto dnech. Garantovaný překlad do polštiny z legislativně správných českých MSDS dodáme klientovi do 4 pracovních dnů. Jedná se o celkem 3 listy, v rozsahu asi 20 normovaných stran. Znamená to tedy, že co 5 normovaných stran textu, to 1 den činnosti polského překladatele, kolegy, specialisty na […]

Zařazeno do témat: ,

Bezpečnostní listy

  • Květen 27, 2023
Share Button

Kompletní přepracování dle legislativních instancí do 5 pracovních dnů. Vyhotovení MSDS probíhá jedním technologem pro vždy 1 klienta. Přehodnocení chybějících látek v MSDS, doplnění legislativních frází a správný formát pro bezpečnostní MSDS normy platné od 2015 + doporučení symbolů pro etikety a návrh legislativních frází = kontrola návrhu klienta technologem. Standardní norma 5 MSDS pro […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad z němčiny + etikety, listy, kontrola

  • Květen 16, 2023
Share Button

Překlad, kontrola bezpečnostních listů + informace pro sestavení 2 etiket + kontrola grafického návrhu klienta Pro našeho klienta jsme dnes dodali část překladu a úpravy bezpečnosních listů z němčiny + návrh zákonných frází a výstražných symbolů pro etiketu. Dodací doba byla 7 pracovních dní, nebo dříve. Klient po doručení překladu dodal svůj návrh etikety v […]

Zařazeno do témat: , ,

Cizojazyčné bezpečnosní překlady

  • Květen 9, 2023
Share Button

Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy: Dnes jsem klientovi předali bezpečnosní list čítající 34 tisíc úhozů v překladatelské normě, tedy téměř 20 normovaných stran. Jednalo se o list, který v sobě obsahoval dva téměř identické produkty, jejichž složení bylo z 99 % naprosto stejné. Klient nám původně předal bezpečnosní list, který vzniknul překladem z […]

Zařazeno do témat: , ,

Typologie bezpečnostních listů – překlad

  • Květen 7, 2023
Share Button

Životní prostředí: Enviromentalistika a němčina, překlady z oboru životního prostředí jsou samozřejmou součástí přírodovědně orientované platformy části germanistů. Veškerou technickou dokumentaci překládanou techniky, chemiky, farmaceuty z oblasti životního prostředí, certifikátů, vydaných prohlášení a samozřejmě bezpečnostní listy v kapacitě, která v současné době čítá více, než 30 listů týdně. Překlady z životního prostředí a překlady bezpečnostních listů […]

Zařazeno do témat: , ,