Cizojazyčné bezpečnosní překlad

  • Červenec 25, 2022
Share Button
Překlad a vypracování bezpečnostních listů z ruštiny a angličtiny. Garance správnosti uvedení látek v BL. Expresní kontakt: 608 666 582.

Opravy cizojazyčných a českých bezpečnostních listů: Překlad a vypracování bezpečnostních listů z ruštiny a angličtiny. Garance správnosti uvedení látek v BL. Expresní kontakt: 608 666 582.

Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy: Dnes jsem klientovi předali bezpečnosní list čítající 34 tisíc úhozů v překladatelské normě, tedy téměř 20 normovaných stran. Jednalo se o list, který v sobě obsahoval dva téměř identické produkty, jejichž složení bylo z 99 % naprosto stejné. Klient nám původně předal bezpečnosní list, který vzniknul překladem z ruštiny.

Přepracování bezpečnosního listu

Naším úkolem bylo jej přepracovat a dle prvního posouzení se jednalo opravdu o neúplný bezpečnosní list. Nebyla tedy řeč o překladu a více-méně o přpracování a to i přesto, že nakonec ještě byly dodány i nejpůvodnější anglické originály, ty jsme při zpracování využili pro chybějící části. Originály byly dva a daly předtím i potom (u nás) za vznik novému bezpečnosnímu listu. Jednalo se tedy o částečný překlad chybějícího, kontrolu stávajících částí a celkové seskupení toho, co v bezpečnosním listu má být.

Cizojazyčné bezpečnosní překlad

Relevantní oddíly: ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU, ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI (Celková klasifikace látky: látka je klasifikovaná jako nebezpečná podle evropské (1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP))…

Žádáte-li od nás přepracování, nebo překlad bezpečnostního listu, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: , ,