Ceny

 • Duben 20, 2023
Share Button

S každým zákazníkem ladíme cenu extra, proto rádi uvítáme váš telefonát, nebo E-mail. Ceny se řídí obecně známým a respektovaným pravidlem, že každou zakázku je nutno posuzovat individuálně. Ceny za překlad, dělíme zásadně na:/ 1) Speciální ceny pro naše zákazníky, 2) Ceny pro nově příchozí zákazníky – rok 2019.

NĚKTERÉ PŘÍKLADY CEN VŠAK PRO NÁZORNOST UVÁDÍME:

 • lokalizace bezpečnostního listu od 1650 Kč
 • etiketa k produktům od 350 Kč
 • registrace CHLAP od 350 Kč
 • překlad 1 strany lékařské zprávy od 370 Kč
 • překlad 1 strany odborné studie od 370 Kč
 • technické překlady od 250 Kč za stranu

Individuální cenová kalkulace překladů v oblasti farmacie a medicíny 📞💻

V oblasti překladů, zejména v tak specializovaných odvětvích jako jsou farmacie a medicína, je velmi obtížné stanovit pevnou cenovou strukturu. Každá zakázka může vyžadovat odlišné úrovně specializace, časového vkladu a další specifické požadavky. Níže jsou uvedeny základní principy, které naše společnost při stanovení cen používá, a některé příkladové ceny za různé typy překladů.

Ladění ceny s každým zákazníkem 🤝

Ceny za překlady se řídí obecně známým a respektovaným pravidlem, že každou zakázku je nutno posuzovat individuálně. U nás najdete dvě hlavní kategorie cen:

 1. Speciální ceny pro naše stálé zákazníky: Tyto ceny odrážejí dlouhodobé vztahy a důvěru, kterou jsme si s klienty vybudovali.
 2. Ceny pro nově příchozí zákazníky – rok 2019: Tyto ceny mohou být odlišné a jsou určeny podle specifických požadavků jednotlivých projektů.

Příklady cen za překlady (Poznámka: Ceny se za 4 roky mohly změnit) 💰

Pro názornost uvádíme několik příkladů cen za různé typy překladů:

 • Lokalizace bezpečnostního listu: od 1650 Kč
 • Etiketa k produktům: od 350 Kč
 • Registrace CHLAP: od 350 Kč
 • Překlad 1 strany lékařské zprávy: od 370 Kč
 • Překlad 1 strany odborné studie: od 370 Kč
 • Technické překlady za stranu: od 250 Kč

Závěr: Flexibilita a transparentnost cenové politiky 🌟

Cenová politika naší společnosti v oblasti PŘEKLADŮ FARMACIE a MEDICÍNY je zaměřena na maximální flexibilitu a transparentnost. Uvítáme váš telefonát nebo e-mail a rádi s vámi individuálně prodiskutujeme vaše potřeby a požadavky. Věříme, že tento přístup nám umožní poskytnout vám službu, která nejen splní vaše očekávání, ale také respektuje unikátní povahu každého projektu. 📈💼

Pro další kontakty a dotazy ohledně cen za konkrétní překladatelský úkon – nás kontaktujte ZDE.