Němčina

  • Srpen 20, 2023
Share Button

Pro německý jazyk, platí stejné měřítko a dělení odborností, jako pro angličtinu. V rámci nižší báze německých překladů provedeme: překlad abstraktu překlad smlouvy překlad certifikáti všechny ověřené překlady z/do němčiny V RÁMCI VYŠŠÍ ODBORNOSTI PAK: technicky a graficky náročnější překlady manuálů lokalizaci bezpečnostních listů dle CLP překlady lékařských zpráv z/do německého jazyka Žádáte-li překlad z/do německého […]

Zařazeno do témat: , ,

Co je obecně technický překlad a co už nikoliv

  • Červenec 2, 2023
Share Button

Za technický překlad lze považovat především text s technickým obsahem, nebo texty s menším % technického potenicálu: texty s technickým smyslem, nebo jeho jasně definovanými částmi + částmi odlišnými, ale na text návaznými (např. sémantiky technicko-právní, technicko-administrativní, technicko-organizační, technicko-ekonomicky charakterizované apod.). To vše jsou, nebo mohou být technické texty. Takto stavěné tvoří 90 % technického […]

Zařazeno do témat: ,

Technický překlad

  • Červen 30, 2023
Share Button

V posledním kvartálu se hromadily technické překlady na výrobních linkách převážně v jazycích: němčina, angličtina, polština, švédština, turečtina a ruština. Němčina pak měla převažující tendenci na poli technických pekladů poslední týden + týden následující k dokončení prací na technické lince: překlad manuálů k výrobní linkám pro 5 různých klientů – ø rozsah manuálu 56 normovaných […]

Zařazeno do témat: ,

Statistika ve zpracování manuálů: polština, angličtina, němčina: 5 jazyků

  • Červen 21, 2023
Share Button

Zpracování manuálů: polština, angličtina, němčina a další jazyky. To je téma všedních dní. Od běžného textového překladu až složitější grafický motiv. Nadále členitost, co do bohtosti témat. Statistika překladu manuálů dle četnosti jazyků v posledním měsíci: 1) polština, 2) angličtina, 3) němčina, 4) švédština, 5) turečtina. Zpravidla během roku: 1) angličtina, 2) němčina, 3) polština, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady manuálů z angličtiny

  • Červen 12, 2023
Share Button

Přesnost v manuálech v překladatelském procesu je dosahována souhrou několika faktorů současně. U posledního manuálu při překladu z němčiny, jsme obdrželi od klienta seznam používaných termín v „brandži“. U posledního překladu manuálu v angličtiny, který právě stále probíhá jsme se referovali na cross manuály a tvoříme taktéž databázi termínů v CAT modalitě. ANGLICKÉ MANUÁLY Dalšími […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady software

  • Červen 8, 2023
Share Button

Při položkovém překladu, překladu software ve speciálním software (tedy software pro software) vznikali stovky nových pojmů. Celkový překlad se skládal z 15470 položek. Slovníček pojmů vzniklých při překladu stavebního software: dimenzace = Dimensionierung geometrie zdi = Wandgeometrie únosnost = Tragfähigkeit zatížení = Belastung, Last hladina podezmní vody = Grundwasserspiegel terén = Gelände objemová tíha = […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad software z hardwarového klíče: překlad němčina & italština (angličtina, Šp a další)

  • Červen 6, 2023
Share Button

Od klienta se k nám dostala verze software, která byla přeložena již do verzí anglická, španělská. Našim úkolem bylo vytvořit verze: německá, italská. Německá verze předcházela tu italskou a byla otázkou 3 měsíční usilovné činnosti naší pečlivé překladatelky, kolegyně – přes překlady do němčiny. Překlad software byl podporován klientovými znalostmi a jeho asistencí na vzniku […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady – švédština a spol.

  • Duben 17, 2023
Share Button

Technické překlady z/do švédštiny: Překlady ze strojírenství a automobilového průmyslu. Překlady se záběrem do stavebnictví a stavebních materiálů a hmot. Překlady návrhů a výkresů. Překlady pro stavební firmy a společnosti jednající jménem švédských firem s českými úřady. Webové technické překlady Internetové překlady z/do švédštiny: Překlady veškerých webových stránek obchodně zaměřených s ohledem na standardy švédského […]

Zařazeno do témat: ,