Technické překlady – švédština a spol.

  • Červenec 4, 2022
Share Button
Technické překlady: Expertní překlady švédštiny – automotive, SW, stavebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství. Většina příruček je tvořena pro výrobní a manipulační sektor. V oblasti medicínských manuálů, zaujímáme cca 30 % postavení ze všech překladů technického a instruktážního charakteru. Expresní kontakt: +42 0608 666 582 anebo přímo v kontaktech písemnou elektronickou cestou, přičemž doporučujeme poptávané manuály rovnou zaslat přílohou k posouzení překladateli.

Technické překlady: Expertní překlady švédštiny – automotive, SW, stavebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství. Většina příruček je tvořena pro výrobní a manipulační sektor. V oblasti medicínských manuálů, zaujímáme cca 30 % postavení ze všech překladů technického a instruktážního charakteru. Expresní kontakt: +42 0608 666 582 anebo přímo v kontaktech písemnou elektronickou cestou, přičemž doporučujeme poptávané manuály rovnou zaslat přílohou k posouzení překladateli.

Technické překlady z/do švédštiny: Překlady ze strojírenství a automobilového průmyslu. Překlady se záběrem do stavebnictví a stavebních materiálů a hmot. Překlady návrhů a výkresů. Překlady pro stavební firmy a společnosti jednající jménem švédských firem s českými úřady.

Webové technické překlady

Internetové překlady z/do švédštiny: Překlady veškerých webových stránek obchodně zaměřených s ohledem na standardy švédského internetového jazyka – jazyka švédských uživatelů internetu. Lokalizace z/do švédštiny.

Překlady do švédštiny:

Mezi některé méně standardní programy a aplikace patří:

  • Interleaf/QuickSilver ASCII files exported with Interleaf 6 or later Plain Text files Help Content (CNT) HTML (including scripts and ASP) SGML/XML Java properties RC (Resource Template) C/C++/Java source files RESX files YAML files GNU gettext files (PO and POT) IBM TranslationManager/OpenTM2 Trados Workbench Trados TagEditor Transit NXT Wordfast TXML SDLX ITD TMX XLIFF EBU subtitle files (STL)

Další technické obory

Překlady z/do švédštiny: Expertní překlady švédštiny – automotive, SW, stravebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství. Odborné překlady jsou prováděny s předběžným zhodnocením všech okolností nutných ke kvalitnímu zpracování. Vybrané obory garantujeme co do kvality textu i terminologie. Další příbuznou terminologii studujeme společně s přípravnými pracemi pro započetí technického překladu. Poslední překlad manuálu do švédského jazyka na pomezí oborů stavebnictví-medicína (výstavba operačních sálů), jsme realizovali pro exportní subjekt obchodující na švédských trzích.

Technické překlady: vývoj

U našeho stálého klienta, pro kterého překládáme příručky s názvem: Operační manuál, jsme ve čtvrtek předávali již III. verzi modernizovaného zařízení. Jednalo se tak již o 5. překládaný manuál (2 z nich z polského jazyka, 3 z jazyka anglického). Manuály vytváří (protože občas překládáme a tvoříme grafiku z papírových předloh) náš interesovaný kolega, jehož se téma klienta, stejně tak, jako u řady dalších, stává specializovaným.

Technické překlady: vývoj

Celková stavba manuálu je koncipována tak, aby co nejsrozumitelnější cestou nastolila v jeho čitately bezpečnou míru užívání stroje samotného, jak z pohledu bezpečnosti obsluhy, tak z pohledu bezpečnosti pro zachování funkčnosti samotného zařízení: to vše je správně sepsaný a přeložený manuál. Položky jako: 1) části zařízení/ stroje, 2) provoz, 2) instalace, 4) údržba zařízení, 5) přeprava stroje, 6) úpravy stroje, 7) bezpečnost práce se zařízením apod. Každý manuál také obsahuje většinou výstražné symboly a obrázky s popisky – také překládáno. Grafická úprava překladu netextových komponent = výsledek dohody na požadavcích se zákazníkem.

Překlady technické angličtiny a němčiny

Mimo silné skupiny, jako překlady manuálů do švédštiny nebo překlady manuálů do turečtiny, disponujeme pochopitelně silnou základnou pro existující poptávku angličtiny a němčiny kterou by jsme co do množství přeloženého textu (strany/hesla) definovali jako 50 % překladů manuálů připadající na angličtinu a němčinu.

Zaměření pro technické překlady

V oblasti medicínských manuálů, zaujímáme cca 30 % postavení ze všech překladů technického a instruktážního charakteru. U zbylých 70 % se jedná čistě o nemedicínské sektory, tedy všechny sektory zahrnující výrobu, logistiku, distribuci, logistiku, SW (opět výrobní apod.). Termín pro překlad cca 38 normovaných stran dlouhé příručky stanovujeme na dobu: 7 – 10 dní práce překladatele.

Pro překlady z/do švédského jazyka a oborových informacích, nás směle kontaktujte ZDE.

Zařazeno do témat: ,