🔖 Cena Etiket k Bezpečnostním Listům za Pouhých 450 Kč! 🔖

 • Srpen 25, 2023
Share Button

Zajímá vás profesionální vytvoření etiket k vašim bezpečnostním listům? V kvalitni-preklad.cz nyní nabízíme etikety za skvělé ceny, začínající na neuvěřitelných 450 Kč. 🌐 Naše etikety jsou vypracovány v souladu s nejnovějšími legislativními pravidly a normami, aby byly nejen vizuálně působivé, ale také aby splňovaly všechny zákonné požadavky. 📝 Legislativní pravidla, kterými se řídíme, zahrnují: Nařízení […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady DO ŠVÉDŠTINY

 • Srpen 1, 2023
Share Button

Prostřednictvím TECHNICKÉ nabídky odborného překladu do švédštiny + dalších severských technických variant překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina). Další překlad do švédštiny z lotyštiny (zdrojový jazyk pro překlad: angličtina, ruština, italština). Nadále překlad do švédštiny z polštiny (zdrojový jazyk pro technické překlady: slovenština a čeština) (a překladu do angličtiny). Mimo pracovní manuály,  je také […]

Zařazeno do témat: ,

Dotaz na překlad bezpečnostního listu  – Oleje / Brzdové kapaliny

 • Červenec 27, 2023
Share Button

Klient deklaruje být dovozce olejů z Německé spolkové republiky. Klient by potřeboval přeložit a upravit Bezpečnostní listy dovážených olejů dle platné legislativy ČR. V příloze klient zasílá Bezpečnostní list, který obdržel od dodavatele vzorový bezpečnostní list, tedy list k jednomu výrobku. Další listy pro překlad klient deklaruje dodat následující týden. Bude se jednat o cca 10 druhů […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady finštiny: tabulkové, technické

 • Červenec 20, 2023
Share Button

Technické manuálové překlady z finštiny a do finštiny: technika, farmacie, lékařská technika, marketing.

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady maďarština: manuály – norma na 1 překladatele

 • Červenec 4, 2023
Share Button

Technické překlady u nás vypracovávají dva kolegové, specialisté pro maďarský a slovenský jazyk. Dané spolu souvisí historicko-geograficky, ale dnes už i vlastně „technicky“, nebo „technicko-geograficky“, mnoho procesů volného trhu inklinuje k situacím, kdy se setkáváme s požadavkem na technický překlad nejenom čeština→maďarština, angličtina→maďarština, ale právě také slovenština→maďarština. Technické překlady maďarština: statistika Statisticky to vychází pomerně […]

Zařazeno do témat: ,

Statistika ve zpracování manuálů: polština, angličtina, němčina: 5 jazyků

 • Červen 21, 2023
Share Button

Zpracování manuálů: polština, angličtina, němčina a další jazyky. To je téma všedních dní. Od běžného textového překladu až složitější grafický motiv. Nadále členitost, co do bohtosti témat. Statistika překladu manuálů dle četnosti jazyků v posledním měsíci: 1) polština, 2) angličtina, 3) němčina, 4) švédština, 5) turečtina. Zpravidla během roku: 1) angličtina, 2) němčina, 3) polština, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady bezpečnostních listů do slovenského jazyka

 • Květen 20, 2023
Share Button

Várku dalších bezpečnostních listů jsme obdrželi dnes ráno. Celkový počet: 27 bezpečnostních listů. Z nichž část v anglickém jazyce pro překlad do češtiny a slovenštiny, a část již v české verzi pro překlad do slovenštiny. Jsme k dispozici pro zakázky čítající až 100 ks bezpečnosních listů s datem dodání kratším, než 1 měsíc. Na dané […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad z němčiny + etikety, listy, kontrola

 • Květen 16, 2023
Share Button

Překlad, kontrola bezpečnostních listů + informace pro sestavení 2 etiket + kontrola grafického návrhu klienta Pro našeho klienta jsme dnes dodali část překladu a úpravy bezpečnosních listů z němčiny + návrh zákonných frází a výstražných symbolů pro etiketu. Dodací doba byla 7 pracovních dní, nebo dříve. Klient po doručení překladu dodal svůj návrh etikety v […]

Zařazeno do témat: , ,

Legislativní specialista pro bezpečnosní listy

 • Květen 13, 2023
Share Button

Dnes ráno dorazil další požadavek na překlad bezpečnosních listů z německého jazyka. Zakázka poněkud netradiční, nebot i délka listů byla delší, než bývá standard. Podobnost obou bezpečnostních listů byla značná. Listy v německém jazyce byly označeny značkou 3M a následovala klausule: Sicherheitsdatenblatt Copyright, 2012, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfältigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschließlich zu dem […]

Zařazeno do témat: , ,

Česko-slovenské bezpečnostní listy

 • Květen 11, 2023
Share Button

Nové právne predpisy, 2023 V pátek později odpoledne telefonoval klient s dotazem (2015 / aktuálně již dle nové legislativy 2022 – 2023)), toliko typickým pro situace kolem překladů bezpečnosních listů, totiž ihned po dodání české a odborně zrevidované mutece bezpečnosního listu žádal verzi slovenskou, tážíc se: zda-li tato se liší i co do legislativních formulací, […]

Zařazeno do témat: , ,

Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy, pokračování

 • Květen 10, 2023
Share Button

…nebo národní legislativy (350/2011 Sb.).), (Klasifikace látky nebo směsi:), ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH, ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU: a tak by se dalo potřebovat. Překlad a úprava (oprava) bezpečnostního listu je odpovědnou prací pro náš tým kolegů z oblasti chemie látek, farmaceutů, technologů. Je to obor ve kterém poskytujeme jedinečné služby na trhu […]

Zařazeno do témat: , ,

Cizojazyčné bezpečnosní překlady

 • Květen 9, 2023
Share Button

Kompletní předělávka českého bezpečnostního listu: odborné úpravy: Dnes jsem klientovi předali bezpečnosní list čítající 34 tisíc úhozů v překladatelské normě, tedy téměř 20 normovaných stran. Jednalo se o list, který v sobě obsahoval dva téměř identické produkty, jejichž složení bylo z 99 % naprosto stejné. Klient nám původně předal bezpečnosní list, který vzniknul překladem z […]

Zařazeno do témat: , ,

Typologie bezpečnostních listů – překlad

 • Květen 7, 2023
Share Button

Životní prostředí: Enviromentalistika a němčina, překlady z oboru životního prostředí jsou samozřejmou součástí přírodovědně orientované platformy části germanistů. Veškerou technickou dokumentaci překládanou techniky, chemiky, farmaceuty z oblasti životního prostředí, certifikátů, vydaných prohlášení a samozřejmě bezpečnostní listy v kapacitě, která v současné době čítá více, než 30 listů týdně. Překlady z životního prostředí a překlady bezpečnostních listů […]

Zařazeno do témat: , ,