Technické překlady DO ŠVÉDŠTINY

  • Srpen 1, 2023
Share Button
Technické překlady norština slovenština

Technické překlady: Expertní překlady švédštiny – automotive, SW, stavebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství. Technické překlady do švédštiny: express. Krátké rychlé překlady do 1 dne. Rozsáhlé překlady do švédštiny nebo ze švédštiny: kapacita až 20 NS denně. Rodilý tým překladatelů pro přímý překlad do švédštiny. Expresní kontakt: +420 608…

Prostřednictvím TECHNICKÉ nabídky odborného překladu do švédštiny + dalších severských technických variant překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina). Další překlad do švédštiny z lotyštiny (zdrojový jazyk pro překlad: angličtina, ruština, italština). Nadále překlad do švédštiny z polštiny (zdrojový jazyk pro technické překlady: slovenština a čeština) (a překladu do angličtiny). Mimo pracovní manuály,  je také realizována i série bezpečnostních listů / certifikátů kvality / protokolů o zkoušce. Tyto jsou nazývané slangovým jazykem: TEST PROTOKOLY. Nadále překlady štítkových etiket a zákonných frází pro etikety na směsi a chemické výrobky.

PPTX: překlady do švédštiny

Tyto a vypůjčené nebo původní jsou dodány v .pptx a obsahují zákonné bezpečnostní a technické informace k příslušným poptávkám překladů technického charakteru z/do angličtiny a z/do švédštiny (z/do slovenštiny). Také protokoly pro překlad (technický překlad angličtina / švédština // angličtina – slovenština, čeština // angličtina – technická slovenština, čeština a polština) o přesné zkoušce jsou ve pptx formátech.

PŘEKLADY PROTOKOLŮ O ZKOUŠCE DO ŠVÉDŠTINY

Protokol o formátové zkoušce obsahuje termíny k překladu jako (technické překlady DO ŠVÉDŠTINY): Název distributora na český trh, Název *technického, na český s slovenský trh, distribuovaného výrobku, Šarže nebo výrobní číslo. Obsahuje položky jako: Testy jsou dodávány dle zkušebního předpisu výrobce a distributora (jeho/jejich překlad), Otestování shody s technickou úplnou doprovodu dokumentací, Zkoušky bezpečnosti, atd.

🇸🇪 Švédština a Další Severské Jazyky: Technická Dominance v Překladatelské Agentuře MUDr. Schwarze 🇸🇪

Překladatelská agentura MUDr. Schwarze rozšiřuje svou službu o technické překlady do švédštiny a dalších severských jazyků. Toto rozšíření služeb reaguje na rostoucí poptávku po kvalitních technických překladech, které jsou nezbytné pro průmyslový a technologický rozvoj v regionu.

Technické Překlady do Švédštiny a dalších Severských Jazyků

Technické překlady vyžadují specifickou odbornost, a agentura je hrdá na svůj tým, který zahrnuje odborníky v této oblasti. Nabídky zahrnují:

  • Překlady z Češtiny a Angličtiny: Klíčový zdrojový jazyk pro technické překlady, které zahrnují rozsáhlou škálu dokumentů od manuálů po bezpečnostní listy.
  • Překlady z Lotyštiny: Pokrývají různé kombinace zdrojových jazyků včetně angličtiny, ruštiny a italštiny, což odráží multilingvální charakter Lotyšska.
  • Překlady z Polštiny: Zde je důraz kladen na překlady mezi polštinou, slovenštinou a češtinou, včetně překladu do angličtiny.

TEST PROTOKOLY

Tato oblast zahrnuje sérii dokumentů, které jsou slangově nazývané „TEST PROTOKOLY.“ Obsahují kritické informace jako:

  • Štítkové Etikety a Zákonné Fráze: Tyto překlady jsou nezbytné pro etikety na směsi a chemické výrobky, a zahrnují technické a právní aspekty produktů.
  • PPTX Překlady: Technické informace dodané v .pptx formátu, včetně zákonných bezpečnostních a technických informací k příslušným poptávkám překladů.

Překlady Protokolů o Zkoušce do Švédštiny

Protokol o formátové zkoušce zahrnuje specifické termíny pro technické překlady do švédštiny, jako:

  • Názvy Distributorů a Výrobků: Detaily o distribuci a výrobě na český a slovenský trh.
  • Testy a Zkoušky: Dokumentace o zkouškách bezpečnosti, otestování shody a další relevantní informace.

Závěr

Překladatelská agentura MUDr. Schwarze je připravena uspokojit rostoucí poptávku po technických překladech do švédštiny a dalších severských jazyků. S jejich odbornými znalostmi a flexibilním přístupem mohou klienti očekávat přesné a spolehlivé překlady, které splní jejich technické a právní požadavky. 🌐🔧

Žádáte-li od nás překlad manuálu do švédského jazyka, kontaktujte nás prosím ZDE. 

Zařazeno do témat: ,