Turečtina

  • Říjen 30, 2022
Share Button
  • Překlady technické z angličtiny do turečtiny.
  • Překlady z oblasti medicínské techniky.
  • Překlady z farmacie do tureckého jazyka.
  • Překlady bezpečnostních listů do turečtiny.