Překlad lékařské zprávy

  • Červen 16, 2023
Share Button
Překlad lékařské zprávy do ruštiny, angličtiny, němčiny. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlad lékařské zprávy do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, polštiny, italštiny. Překlad zpracovávaný lékařem. Vysoká odborná úroveň překladu. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlad lékařem je primární devízou, kterou prezentujeme u našich lékařských překladů. Dnes v dopoledních hodinách se na nás obrátila klientka z východu Čech s žádostí o překlad velmi krátké zprávy z německého jazyka. Zprávu jsme dodali prakticky obratem. Překlad 1 normované strany z německého do českého jazyka zabere cca 1 hodinu práce lékaře. Pro názornou ukázku lékařských termínů již přeložených do češtiny, překládáme některou slovní zásobu z českého překladu: Nemocnice, Adresa, Úrazová chirurgie, Číslo úrazu, Zdravotní pojišťovna, Odesílací lékař, Praktický lékař, Diagnóza při přijetí do péče, Terapie, Medikace atp.

Překlad lékařské zprávy: překládající lékař

Překlad lékařských zpráv si vyžaduje přesné lékařské pojmy, tedy ty pojmy, které jsou lékaři požívány (některé zůstávají v latině, některé se překládají, v některých případech dochází k rozepisování zkratek – překládajícím lékařem). V lékařské zprávě by neměly být obsaženy pojmy lajcké. Ty by bezprostředně odhalily cizí původ lékařského překladu, tzv. nelékařský překlad, nemající s našimi službami nic společného.

Překlad lékařské zprávy: maximální rychlost

0,78 normované strany: překlad lékařské zprávy z němčiny do 1 hodiny. Typologie posledních zpráv z jiných jazyků, mimo němčinu (angličtina, chorvatština): Překlad lékařské zprávy poúrazové. Typologie garance překladů lékařských z namčtiny: vyhotovení překladu z němekcého jazyka lékařem. Obecná typologie překladu: garantovaný lékařský překlad. Obsah garance: 1) garance lékařského obsahu (slovní zásoba: lékařské termíny), b) příčinná souvislost vyjádřená v jazyce lékařem. Délka garance na překlad lékařem: 2 roky. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

Překlad lékařské z právy: četnost a lokace + přijetí zprávy

Zpracování překladu lékařských zpráv co do množství: cca 50 týdně. Nejčastější jazyky: angličtina, ruština, němčina. Lokace klientů: ČR, zahraničí. Převaha klientů provenince: z ČR. Další provenience klientů: Rusko, Německo, Velká Británie. Poměr ČR klientů lokalizovaných: 80 % případů v ČR, 20 % případů v zahraničí. Uplatňování překladu zprávy do cizího jazyka v zahraničí: 100 %. Přijetí zakázky překladu lékařské zprávy: 7 dní v týdnu (pondělí až pátek za standardních podmínek, sobota + neděle individuálně). Suplementární hodnota prokazovaného sdělení zprávy využita: 10 % klientů. Hodnota vyjádřena: + razítkem soudního znalce. Výpověď razítka na místo obsahu: 0 %. Porovnání kvality překladu znalce/lékaře: lékař +.

Překlad lékařské zprávy: charakteristika

  • překlad lékařem v nejvyšší odborné kvalitě
  • použitelnost zprávy pro jednání s dalšími odbornými a praktickými lékaři v ČR
  • dodání překladu lékařské zprávy, zpravidla do: 2-3 pracovních dní
  • možnost vypracování syntézy z např. lékařských dokumentací, záznamů apod.
  • vypracovávané jazyky: angličtina, němčina, ruština, španělština

Žádáte-li od nás pravý překlad lékařské zprávy. – kontaktujte tým lékařů právě ZDE.

Zařazeno do témat: ,