Navazující technický překlad: anglický jazyk

 • Květen 31, 2023
Share Button

Soubor navazujících dokumentů v překladu z angličtiny byl dodán klientovi během dnešního dne. Pracovalo se na něm od předešlého pátku, kdy jsme obdrželi k překladu několik technických listů k produktům klienta. Překlad jsme prováděli, jak jinak, než v PDF modalitě, přičemž grafická kvalita dokumentu byla v souladu s předchozími manuály dodávanými klientovi v průběhu minulého […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady turečtiny

 • Květen 29, 2023
Share Button

Překlady turečtiny: Švédské, turecké a finské překlady: manuály, návody: Turečtí, švédští, finští rodilí mluvčí pro kvalitní technické překlady. Práce v týmu s vysokou kapacitou pro dodávku manuálů, až 2000 stran/měsíc. Expresní kontakt: 608 666 582. překlady, manuálů, návodů, turečtina, švédština, finština

Zařazeno do témat: ,

PDF překlady

 • Květen 28, 2023
Share Button

Překladů manuálů probíhají i další známou metodou, jejichž výchozí formát vykazuje typický vzhled pro PDF, je jejich jazykový překlad a editorské úpravy v programech Adobe In Design či popřípadě programech vyšších grafických kategorií. Z 600 manuálů přeložených za 1 kvartál evidujeme cca 120 přeložených přímo v programu Adobe In Design. Rychlost editace v PDF v Adobe = […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady finštiny švédštiny

 • Květen 21, 2023
Share Button

Další veliká zásilka textů k překladu do švédštiny k nám dorazila koncem týden. Jednalo se o překlad 250 normovaných stran a její předání nás čeká za 1 měsíc. Pracovat na ni budou naši dva kolegové – česko/švédský tým. Překlad čítá více, než 70 různých souborů a překládá se v nejrůznějších formátech. Výchozí materiál je dodáván […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad dalšího rozsáhlého manuálu do anglického jazyka: 10 dní

 • Květen 19, 2023
Share Button

Z kraje týdne jsme přijali dlouho očekávanou zakázku na překlad manuálu čítajícího 80 normovaných stran. Jednalo se o manuál v českém jazyce s nutností jeho překladu do angličtiny. Manuál obsahuje klasické části typické pro manuály: text, tabulky, obrázky (s editovatelnými i needitovatelnými popisy). Překlad manuálu čítajícího 80 normostran je typickým úkolem na 10 dní pro […]

Zařazeno do témat: , , ,

Švédština: double manual/překlad

 • Květen 12, 2023
Share Button

Opětovný překlad manuálu do švédštiny nás čeká tento týden, klient si přeje překlad dalšího manuálu k technickým částem stroje do švédského jazyka pro své klienty. Jedná se o další souborné stránky společně s excelovým překladem tabulek vyexportovaných pro překlad, aby mohly být posléze opět naimportovány do software stroje. Jednalo se tedy o deskripci stroje + […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad do švédštiny / manuál za týden / cca 80 stran

 • Květen 5, 2023
Share Button

Náš švédsko německý kolega a česko-švédský tým právě společně dokončili práci na dvou manuálech do švédštiny. Jejich kapacity jsou od pátku do neděle opět volné, resp. další přijetí zakázky hlásíme na pondělí ráno, kdy nás čeká nelehký úkol: překlad 200 normovaných stran v technických formátech, s náročným formátováním s důrazem na udržení struktury souboru, jehož […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlady ruštiny

 • Květen 4, 2023
Share Button

  Expertní překlad do ruského jazyka, včetně formátů v DWG: Naši dva kolegové, rusové, dokončili minulý měsíc překlad dvou náročných manuálů do ruského jazyka. Překlad jsme dodali v termínu cca 10 dní od zadání překladu a jeho finální podoba byla duplikátem české verze. Dá se tedy říci, že grafické zpracování se shodovalo: v řádkování, v […]

Zařazeno do témat: , ,

Technicko-hospodářské překlady ze švédštiny

 • Květen 1, 2023
Share Button

Vyhotovujeme česko-švédské a anglicko-švédské expertní technické, nebo hospodářské překlady. Pod pojmem technického překladu si lze předsavit vše od manuálů a komponentistiky až po např. bezpečnostní normy, bezpečnostní listy. U hospodářských témat lze za důležité pojímat vše co souvisí s chodem firmy, nebo podnikáním, tam se toho v podstatě vejde mnoho: od smluv, účetních závěrek, propagačních materiálů, obchodních dopisů-nabídek. […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady švédštiny

 • Duben 29, 2023
Share Button

Švédské manuály: překlad z EN a CZ / díl 2.: Naši kolegové ve Švédsku dostali k dispozici již existující manuály a z těch vyhledávali zásobu, která je běžně používaná. Po jejím vytýčení, nebránilo již nic „nové práci“ na překladu nového manuálu k novému stroji do švédského jazyka. Práce na 50-ti stránkovém manuálu zabere běžnému překladateli cca […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady: švédština

 • Duben 28, 2023
Share Button

Technicky administrativní překlad: švédština / marketing: Překlad na pomezí administrativy a techniky pro marketingové oddělení firmy byl poslední rozsáhlou „švédskou zakázkou“ pro našeho klienta. Překlad v rozsahu více, než 300 NS se týkal technicko-administrativních protokolů k výrobě klienta, tedy produktům jeho výroby. 20 dní: PŘEKLADY ŠVÉDŠTINY Jednalo se tedy v závislosti na terminologii také, o […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ

 • Duben 26, 2023
Share Button

Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ Při posledním překladu do švédštiny, jsme se setkali s nevšedním požadavkem klienta: přál si překlad do švédštiny provést z norštiny. Jedná se o poměrně řídkou variantu: cca 3 x do roka. Zpravidla pro překlady švédštiny určitě trh a poptávka jiné poptávané jazykové kombinace ⇓ Překlady do švédštiny: mluvčí […]

Zařazeno do témat: , ,

Švédské manuály: překlad z EN a CZ

 • Duben 25, 2023
Share Button

V roce 2013 se k nám dostalo celkem 22 manuálů na překlad do švédštiny. Jednalo se manuály a soubornou manualistiku v přidružených souborech (word + excel). Pro překlad manuálů jsme využili našeho českého, švédského a česko-švédského týmu. Týmy máme tedy tři. Kapacita všech třech týmů je cca 500 – 700 normovaných stran/měsíc. Výchozím jazykem pro […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady (švédština): manuály, listy ⇒ MSDS dle CLP

 • Duben 23, 2023
Share Button

1) Překlady manuálů: švédština, norština, finština (ruština, turečtina), 2) BEZPEČNOSTNÍ LISTY: Pro klienta jsme dnes dokončili rozsáhlý SET manuálů a jejich překlad do jazyků: švédština, finština, ⇒ ruština (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování), ⇒turečtina (uvádíme z důvodu shodné zdatnosti překladatele co do technického zpracování dokumentů – formátování). Překlady […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Registrace do CHLaP: legislativní kontrola ®

 • Březen 10, 2023
Share Button

Zákonná úprava bezpečnostních listů. Vystavení nových italských, portugalských a španělskýc bezpečnostních listů – z českých nebo jiných předloh (jiné jazykové verze EU / i nezákonné), vypracování etiket k produktům na podkladě vzniklých bezpečnostních listů. Registrace produktů do CHLaP, Reach apod. Registrace do systémů a zejména systému CHLaP probíhá souběžně s přípravou bezpečnostních listů. Souběžně s přípravou bezpečnostních listů, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do němčiny (.xls)

 • Únor 14, 2023
Share Button

Před vánoci jsme dokončili rozsáhlé překlady do německého jazyka. Shrnutím dvou průběžných projektů jsme dostali kompletní tabulkový překlad v 5 jazycích + celkově dokončený projekt (.xls a .odt manuály). Pojímané množství českých textů pro překlad do němčiny: cca 450 normovaných stran. Doba pro průběžný překlad: od srpna 2014 – do prosince 2014. Počet partecipujících překladatelů […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do angličtiny, švédštiny, němčiny

 • Únor 4, 2023
Share Button

Obchodně technické překlady v jazycích: angličtina, němčina, švédština a vzájemná kombinace mezi nimi. Těmito kombinacemi zpravidla bývá (ve statitsickém pořadí od nejčastějšího): angličtina → němčina, angličtina → švédština a nadále kombinace s češtinou: angličtina ↔ čeština, švédština ↔ čeština (zde častěji však varianta do jazyka, tedy čeština → švédština = dáno požadavky klientů a tedy zjevně nastavením […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady švédštiny

 • Únor 3, 2023
Share Button

Dnes jsme přijali další dotaz ohledně překladu švédštiny. Jednalo se o iniciální kontakt nového klienta přejícího si do budoucna vypracování rozsálých překladů do švédštiny. Překladů, které bodou sloužit k jeho obchodně-technických účelům, jako kompletní překlady doprovodné dokumentace k technickému komplexu vyráběhného a dodávaného klientem svým zákazníkům a dalších softwarových komponent obsáhlých přímo v grafickém a […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlady do švédštiny: 400 NS

 • Únor 1, 2023
Share Button

  Předminulý týden jsme pro odevzdání souborů revidovali celý seznam dokumentů a zaslali jej v podobě přeložených dokumentů klienotovi. Jednalo se o klasický projekt překladů z anglického do švédského jazyka. Klient dokumenty i přes původně objednané a avízované .odt, jak při vstupu, tak při výstupu, žádal nahradit PDF verzemi, neboť nám oznamoval, že má problémy […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady do švédštiny: 450 NS

 • Leden 29, 2023
Share Button

překlady manuálů do švédštiny v nejvyšší kvalitě překlad manuálu včetně grafického zpracování překlady krátkých manuálů – expresně rychlý kontakt 608 666 582 Problémy vyskytnuvší se při zpracování překladu manuálů do švédštiny: 450 normovaných stran jsme shrnuli následným způsobem. U překladů do švédštiny z výchozí verze anglických textů jsme narazili na některé nesrovnalosti co se anglické […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady do švédštiny: 300 NS

 • Leden 28, 2023
Share Button

překlady manuálů do švédštiny v nejvyšší kvalitě překlad manuálu včetně grafického zpracování překlady krátkých manuálů – expresně rychlý kontakt 608 666 582 V poslední dekádě jsme testovali systém on-line sdílení dokumentů naplno. Jednalo se o testovací zakázky v rámci anglického a polského jazyka. Dostali jsme prostor (rozsah + čas) pro vytvoření plnohodnotné on-line komunikace mezi […]

Zařazeno do témat: , ,