PDF překlady

 • Červen 15, 2021
Share Button
Expertní technické překlady v PDF/Adobe In Design. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Expertní technické překlady v PDF/Adobe In Design. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překladů manuálů probíhají i další známou metodou, jejichž výchozí formát vykazuje typický vzhled pro PDF, je jejich jazykový překlad a editorské úpravy v programech Adobe In Design či popřípadě programech vyšších grafických kategorií. Z 600 manuálů přeložených za 1 kvartál evidujeme cca 120 přeložených přímo v programu Adobe In Design. Rychlost editace v PDF v Adobe = téměř shodná s překladem ve Word. Metody pro příjem PDFka: Elektronická Úschovna, E-mail, DropBox, atd.

PDF překlady + další formáty:

Překlad v PDF probíhá cca v 80 % procentech všech překládaných manuálů. U ostatních 20 % dodává klient jiný formát: Word, Excel, Jpg. Pro rychlé zpracování a grafickou editaci je v PDF zatím nejvýhodnější možností. Naopak možností stíženou by bylo přepracovávat manuál v PDF metodou vytváření zcela nového dokumentu ve Wordu a ten posléze pracně i s úpravami převést do zmíněného PDF. Soubory s větším objemem dat přijímáme úschovným způsobem z jakéhokoliv zdroje klienta. Jazyky pro překlad v PDF manuálů pro překlad z jazyka: angličtina, němčina, slovenština, italština, polština (překlady do polštiny i s grafikou manuálu), švédština, finština, turečtina. Nejčastější kombinace z jazyka: angličtiny, němčiny, italštiny.

Překlady manuálů ve formátu PDF (Adobe In Design)

Překlad manuálů v Adobe In Design/PDF: Expertní technické překlady v PDF/Adobe In Design. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů. Expresní kontakt:  vedoucí překladatel pro zpacování PDF a technických překladů. Okamžité informace o programovém zpracování přkeladů:  Adobe, In, Design. Okamžité informace o: termínech, cenách, kvalitě a naplnění specifických nároků klienta, řešení nestandardních poptávek.

Překlady manuálů: statistická metodika

 • zastoupení překladatelů pro každý EU jazyk
 • nejčastější překlad manuálu: němčina, angličtina
 • velmi populární: švédština, finština, norština
 • další jazyky pro překlady manuálů: italština, španělština, portugalština
 • výchozí akceptované verze: čeština, angličtina, slovenština
 • další akceptovatelné verze: němčina, portugalština, španělština, ruština
 • možnost mezi-jazykových překladů manuálů pro jazyky: ruština-němčina, ruština-angličtina
 • možnost mezi-jazykových překladů manuálů pro jazyky: španělština-angličtina, portugalština-angličtina
 • možnost mezi-jazykových překladů manuálů pro jazyky: italština-angličtina, slovenština-švédština
 • možnost mezi-jazykových překladů manuálů pro jazyky: slovenština-finština a mnoho dalších
 • možnost expresního zpracování manuálu
 • možnost velmi expresního překladu krátkého manuálu: do 24 hodin – 10 stran
 • možnost velmi expresního překladu krátkého manuálu: do 12 hodin – 5 stran
 • překlady manuálů s souvisejících souborů: Excely, Powerpointy
 • pokročilá práce s formáty a vyjádření statistiky: PowerPoint – přesný výpočet stran
 • přesný výpočet u všech dalších formátů: tam, kde nelze běžnými metodami
 • výpočet stran pro překlad manuálu: i ze scanovaných druho-podkladů

Žádáte-li od nás překlad manuálů v Adobe In Design – kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: , ,