Překlady do angličtiny, švédštiny, němčiny

  • Červen 27, 2023
Share Button

Obchodně technické překlady v jazycích: angličtina, němčina, švédština a vzájemná kombinace mezi nimi. Těmito kombinacemi zpravidla bývá (ve statitsickém pořadí od nejčastějšího): angličtina → němčina, angličtina → švédština a nadále kombinace s češtinou: angličtina ↔ čeština, švédština ↔ čeština (zde častěji však varianta do jazyka, tedy čeština → švédština = dáno požadavky klientů a tedy zjevně nastavením […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady manuálů do polštiny: 250 NS

  • Červen 20, 2023
Share Button

Základní mechanismus vzniku překladů technicky laděných, jsme popsali v předchozím psaní. Nyní se podíváme na normu překladatelovu při plnění jednoho souvislého úkolu. Ten může být snadno vyjádřen překladem na jediné zakázce teoreticky nekonečného rozsahu a jejím vyjádření v normovaném čase: hodina, den měsíc vs. parametry s využitím „sofwarových“ a jiných nástrojů, nebo práce čistě bez […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do švédštiny: 300 NS

  • Červen 18, 2023
Share Button

překlady manuálů do švédštiny v nejvyšší kvalitě překlad manuálu včetně grafického zpracování překlady krátkých manuálů – expresně rychlý kontakt 608 666 582 V poslední dekádě jsme testovali systém on-line sdílení dokumentů naplno. Jednalo se o testovací zakázky v rámci anglického a polského jazyka. Dostali jsme prostor (rozsah + čas) pro vytvoření plnohodnotné on-line komunikace mezi […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad do němčiny: technický

  • Červen 7, 2023
Share Button

Termíny a vazby v němčině u položkových překladů: co je položkový překlad Položkový překlad je překlad odlišný od překladu souvislého textu. Je to také diametrálně jiný překlad od překladu např. technického manuálu, který se může stále sestávat z textů souvislých a textů jiných obsahovat množství menší, i když ne zanedbatelné a velmi často přítomné. Je […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady do turečtiny: normy

  • Květen 26, 2023
Share Button

Překlady do turečtiny, angličtiny a dalších technických jazyků: Doba pro vypracování 50 stránkového manuálu do turečtiny Turecký expertní tým pro české překlady z angličtiny.

Zařazeno do témat: , ,

Překlad manuálu: turečtina

  • Květen 25, 2023
Share Button

Překlad setu montážních manuálů v elektrotechnice z turečtiny do angličtiny: překládáme další manuály tento a příští týden. Překlad cca 60 normovaných stran v angličtině k překladu do tureckého jazyka zabere skutečně cca 1,5 – 2 týdny práce. Manuály k překladu do tureckého jazyka dostáváme zpravidla od profi klientů v anglickém jazyce – což je svým […]

Zařazeno do témat: , ,