Překlady do turečtiny: normy

  • Květen 26, 2023
Share Button
Expertní technické překlady do turečtiny. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Expertní technické překlady do turečtiny. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů. Turecký překladatel turečtiny – software vybavení pro terminologicky podporovaný překlad. Pravidelné zpracování jednotných témat. 1 klient =  k dispozici 1 překladatel turečtiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Normy pro zpracování tureckých manuálů: Čas + Metody: U překladů do tureckého jazyka se mimo expertní zázemí našich klientů musíme také my přizpůsobit navyklým standardům. Ty platí pro jazyk, metody i samotnou kvalifikaci překladatele do turečtiny. Ten je zpravidla rodilý Turek a je přímým specialistou na výhradně technické celky: elektro, stoje.

Turečtina + anglický jazyk

U překladů do turečtiny bývá u našich specializovaných klientů téměř standardem angličtina jako výchozí jazyk. Expertnost = široký obchodní záběr (i mimo Evropu), vysoký podíl na obratu u exportních zakázek, ty tvoří podmínky pro vznik výchozí angličtiny. Té využíváme posléze my pro překlad do turečtiny.

Časové normy pro překlad: výkonnost týmu

Časové normy se řídí vždy jednoduchým rovnítkem: Norma = proměnná X překladatelů x  ovlivnitelná Y (150 – 250 normovaných stran/měsíc). Ovlivnitelnost Y je dána dalšími faktory: metoda překladu (CAT/No CAT, formát překladu, náročnost – ta ovlivňuje překlad cca 5 – 30 % procenty). Doba pro vypracování 50 stránkového manuálu do turečtiny Turecký expertní tým pro české překlady z angličtiny. Expresní dodání, nebo veliké objemy překládaných celků: až 1500 normovaných stran/měsíc.  manuály, překlad, turečtina, angličtina

Překladatel do turečtiny: okolnosti

Náš kolega v rámci tureckých překladů překládá v systémových modalitách (formát + CAT zpracování: např.: PowerPoing, generování přes Trados do Word tabulky) pro stálé klienty. Stálým klientem se rozumí klient s požadavkem technického překladu do tureckého jazyka, který je opakován a soubory s příbuznou tématikou se stávají jazykovým i technickým konstantním tématem = 1 překladatel pracuje v průběhu roku vždy na souborech jednoho klienta, resp. 1 klient má k dispozici vždy svého překladatele.

Překladatel turečtiny: zpracování souborů

Překladatel pochopitelně zpracovává soubory několika klientů, ale problematiku si osvojuje bez problémů u 2-3 příbuzných témat. U posledních 3 zakázek pro naše 2 stálé klienty, jsme poskytovali překlad více, než 300 normovaných stran, což zabralo více, než 1 měsíc souvislé práce překladatele turečtiny (překlad z angličtiny do turečtiny).

Žádáte-li normovaný překlad do tureckého jazyka – kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: , ,