Francouzština Lékařsko-farmaceutické překlady

  • Září 30, 2022
Share Button
Lékařsko-farmaceutické překlady. Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42....

Lékařsko-farmaceutické překlady. Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42….

Překlady od publikujícíh lékařů, farmaceutů, vědců. Zajištění jazykových předtiskových korektur v daném jazyce: ano. Dodání v termínech: dle rozsahu. Možnost krátkých expresních zakázek: ano. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

Francouzština Lékařsko-farmaceutické překlady : cíle

Lékařsko-farmaceutické překlady: Francouzština: pro farmacii, výzkum, lékařskou jazykovědu. Přechody mezi jazyky: ano. Nejčastější mezijakykové Vědecko-lékařské překlady: angličtina-francouzština, ruština-francouzština, francouzština-ruština, slovenština-francouzština.

Francouzština Lékařsko-farmaceutické překlady : tým

Lékařsko-farmaceutické překlady: 10 lékařů z klinickou praxí žijících v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Francie) i v ČR. Postup při řízení projektů lékařsko-farmaceutických překladů: (příjem informací ohledně požadovaného projektu v rámci francouzštiny od zadavatele (rozsah, charakter, zvláštní instrukce pro zpracování lékaři)

  • zhodnocení kompatibility aktuálně dostupného týmu s požadovaným projektem ve francouzštině nebo pro francouzštinu
  • dodání informací klientovi o disponibilitě a kompatibilitě týmu (případně doladění termínů dodání apod.)
  • zadání projektu zadavatelem výkonnému týmu
  • dodržení termínu dodání + předání projektu zadavateli

Žádáte-li lékařsko-farmaceutický překlad z/do francouzštiny, kontakt na tým lékařů je ZDE.

 

Zařazeno do témat: ,