Francouzština Lékařsko-farmaceutické překlady

  • Červenec 12, 2023
Share Button

Překlady od publikujícíh lékařů, farmaceutů, vědců. Zajištění jazykových předtiskových korektur v daném jazyce: ano. Dodání v termínech: dle rozsahu. Možnost krátkých expresních zakázek: ano. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

Francouzština Lékařsko-farmaceutické překlady : cíle

Lékařsko-farmaceutické překlady: Francouzština: pro farmacii, výzkum, lékařskou jazykovědu. Přechody mezi jazyky: ano. Nejčastější mezijakykové Vědecko-lékařské překlady: angličtina-francouzština, ruština-francouzština, francouzština-ruština, slovenština-francouzština.

Francouzština Lékařsko-farmaceutické překlady : tým

Lékařsko-farmaceutické překlady: 10 lékařů z klinickou praxí žijících v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Francie) i v ČR. Postup při řízení projektů lékařsko-farmaceutických překladů: (příjem informací ohledně požadovaného projektu v rámci francouzštiny od zadavatele (rozsah, charakter, zvláštní instrukce pro zpracování lékaři)

  • zhodnocení kompatibility aktuálně dostupného týmu s požadovaným projektem ve francouzštině nebo pro francouzštinu
  • dodání informací klientovi o disponibilitě a kompatibilitě týmu (případně doladění termínů dodání apod.)
  • zadání projektu zadavatelem výkonnému týmu
  • dodržení termínu dodání + předání projektu zadavateli

🌍 Francouzština a lékařsko-farmaceutické překlady: spojení dokonalosti a odbornosti

V dnešní době se globalizace týká všech odvětví, včetně lékařství a farmacie. 🌡️ Naším cílem je nabídnout dokonalé lékařsko-farmaceutické překlady v jazyce francouzském, a to včetně přechodů mezi různými jazyky. Ať už je vaším cílovým jazykem angličtina, ruština, nebo slovenština, naše služby zahrnují vše od angličtiny do francouzštiny, ruštiny do francouzštiny, francouzštiny do ruštiny až po slovenštinu do francouzštiny. 📜 Naše služby spojují lékařskou odbornost s jazykovou dokonalostí, a to vždy s ohledem na vaše specifické požadavky.

👩‍⚕️ Tým odborníků: lékařů s globální zkušeností

Naše lékařsko-farmaceutické překlady v francouzštině jsou zpracovávány týmem složeným z deseti lékařů s klinickou praxí, kteří žijí jak v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Francie), tak i v České republice. 🌐 Každý projekt začíná příjmem informací ohledně požadovaného překladu, včetně jeho rozsahu, charakteru a specifických instrukcí pro zpracování lékaři. To nám umožňuje posoudit, zda je náš tým aktuálně dostupný a kompatibilní s vašimi požadavky.

🔍 Komplexní postup pro každý projekt

Nezastavujeme se pouze u přijetí vašeho projektu. 🖋️ Po zhodnocení kompatibility našeho týmu s vaším projektem vás informujeme o naší dostupnosti, kompatibilitě a potřebných termínech dodání. Jakmile se vše dohodne a projekt je nám zadán, naše úsilí se zaměří na dodržení daného termínu a dokonalou kvalitu vašeho překladu. Na závěr je vám projekt předán v nejlepším možném stavu. 🌟 Naše věhlasná přesnost, spolehlivost a odbornost nás řadí mezi přední poskytovatele lékařsko-farmaceutických překladů.

Žádáte-li lékařsko-farmaceutický překlad z/do francouzštiny, kontakt na tým lékařů je ZDE.

Lékařství, farmacie, překlady.

Lékařsko-farmaceutické překlady. Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42….

 

Zařazeno do témat: ,