Registrace do CHLaP: legislativní kontrola ®

 • Červenec 30, 2023
Share Button
Výroba bezpečnostních listů a výroba etiket. Registrace do systému CHLAP. Termíny dodání 6 - 8 pracovních dní a termíny dodání: express. Expresní kontakt na oblastního chemika, tj. legislativního specialistu zde: +420...

Vystavení zákonných bezpečnostních listů a příprava etikety k danému výrobku společně s MSDS. Registrace do systému CHLaP. Termíny dodání 6 – 8 pracovních dní a termíny dodání: express. Expresní kontakt na oblastního chemika, tj. legislativního specialistu zde: +420…

Zákonná úprava bezpečnostních listů. Vystavení nových italských, portugalských a španělskýc bezpečnostních listů – z českých nebo jiných předloh (jiné jazykové verze EU / i nezákonné), vypracování etiket k produktům na podkladě vzniklých bezpečnostních listů. Registrace produktů do CHLaP, Reach apod. Registrace do systémů a zejména systému CHLaP probíhá souběžně s přípravou bezpečnostních listů. Souběžně s přípravou bezpečnostních listů, probíhá také příprava podkladů pro etiketu, kterou klient zpravidla připravuje sám (neboť zná podrobnější parametry balení a může tak určit např. rozměry etikety). S vydaným bezpečnostním listem pak zasíláme klientům současně potvrzení o registraci do CHLaP a zákonné fráze pro přípravu etikety a výběr výstražných symbolů na danou etiketu. Po sestavení, zasílá klient návrh etikety k nám – a my správnost etikety odsouhlasíme.

Registrace do systémů REACH a vypracování etiket ® Team překladatelů:

 • souběžně s vydáním bezpečnostního listu
 • možnost dodání dodatečně
 • kontrola grafického návrhu klienta
 • dodání výstražných symbolů na etikety

Zákonná Úprava a Příprava Bezpečnostních Listů: Komplexní Přístup k Registraci a Etiketování Produktů 📜🏷️

V současném globalizovaném obchodním prostředí je nezbytné zajistit, že produkty splňují různé právní požadavky a normy, které jsou stanoveny na národní i mezinárodní úrovni. Překladatelská agentura MUDr. Schwarze se zaměřuje na vystavení a překlad bezpečnostních listů, etiketování a registraci produktů do různých systémů včetně CHLaP a REACH. Tento komplexní proces je popsán následovně:

Vystavení a Překlad Bezpečnostních Listů

 • Z českých nebo Jiných Předloh: Bezpečnostní listy jsou připravovány nejen v češtině, ale také v italštině, portugalštině a španělštině. To zahrnuje i jiné jazykové verze EU a dokonce i nezákonné předlohy.
 • Vypracování Etiket k Produktům: Na základě vzniklých bezpečnostních listů je vypracována příslušná etiketa. Klient zpravidla připravuje etiketu sám, protože zná podrobnější parametry balení a může tak určit např. rozměry etikety.
 • Registrace do Systémů: K registraci produktů do různých systémů, zejména do systému CHLaP, dochází souběžně s přípravou bezpečnostních listů. S vydaným bezpečnostním listem pak zasíláme klientům současně potvrzení o registraci a zákonné fráze pro přípravu etikety a výběr výstražných symbolů na danou etiketu.
 • Kontrola Grafického Návrhu Klienta: Po sestavení zasílá klient návrh etikety k agentuře, a my správnost etikety odsouhlasíme.

Registrace do Systémů REACH a Vypracování Etiket ® Team Překladatelů

 • Souběžně s Vydáním Bezpečnostního Listu: Tým překladatelů pracuje na koordinovaném postupu, který umožňuje rychlou realizaci projektu.
 • Možnost Dodání Dodatečně: Flexibilita procesu umožňuje dodání dodatečných materiálů nebo úprav v průběhu projektu.
 • Dodání Výstražných Symbolů na Etikety: Důležitým aspektem je zajištění, že všechny výstražné symboly jsou správně umístěny a kompatibilní se zákonnými normami.

Závěr

Překladatelská agentura MUDr. Schwarze přináší komplexní a integrovaný přístup k zákonné úpravě, překladu a registraci produktů. Jejich podrobná znalost právních požadavků, kombinovaná s technickou odborností, umožňuje klientům snadněji splnit složité požadavky týkající se bezpečnostních listů, etiketování a registrace produktů. Tento postup zdůrazňuje důležitost týmové práce, koordinace a přizpůsobení v rychle se měnícím právním prostředí. 📑🌐

Španělské a portugalské verze bezpečnostních listů: rozkoly

Žádáte-li registraci do systému CHLaP nebo vypracování nových listů: kontakt je ZDE.

Zařazeno do témat: ,