Překlad bezpečnostních listů

Share Button
Překlady a vystavení bezpečnosních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015). Dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů pro etiketu, kontrola grafického návrhu etikety. Vypracování 7 bezpečnostnch listů + etiket do 1 týdne. Nejčastější jazyky: slovenština, němčina, angličtina, polština. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady a vystavení bezpečnosních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015). Dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů pro etiketu, kontrola grafického návrhu etikety. Vypracování 7 bezpečnostnch listů + etiket do 1 týdne. Nejčastější jazyky: slovenština, němčina, angličtina, polština. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlad Bezpečnostního listu, nebo oprava a překlad = stejná cenaAno je tomu přesně tak. Samotná oprava a současný překlad bezpečnosního listu může znamenat ideální řešení, nebot naproti tomu nechat přeložit špatně sestavený bezpečnostní list (překlad bezpečnostních listů) (nikoliv dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015) a pak jej chtít opravovat je naopak řešení nejhorší.

 • chemický zákon 350/2011, Sb.
 • nařízení CLP 1272/2008/EC
 • nařízení REACH 1907/2006/EC
 • nařízení o detergentech 648/2004/EC
 • nařízení o biocidech 528/2012/EC
 • všechny druhy notifikací do registrů
 • vypracování zákonné etikety

Překlad oprava bezpečnostního listu

Překlad, nebo oprava (dle nařízení ES č. 1272/2008, platnéhoho od 1. 6. 2015)) + překlad vyjde na defakto stejné peníze. Zákazníci si toho jen často nejsou vědomi a nechávají otrocky překládat chybně sestavené listy (překlad bezpečnostních listů). Nejenom, že utrácí peníze za zbytečnou práci, posléze se vystavují riziku, že budou muset nechat list předělat. Všem zákazníkům tedy doporučujeme zvážit předem možnost úpravy svého stávajícího BL, tedy listu, který jim např. dodal zahraniční výrobce.

Etikety pro bezpečnostní listy

Daná problematika úpravy a překladu Bezpečnosního listu je také stejným  způsobem popsána zde,nebo následovně: Etiketu a překlad bezpečnosního listu tvoříme v jednom cyklu a klient může žádat jedno, i druhé, popřípadě obojí. Nejčastějším požadavkem ze strany klientů bývá oprava bezpečnostního listu, nebo jeho překlad. Překlad 1 bezpečnosního listu zabere překldateli/technikovi asi 1 den. V případě oprav, pracuje na listu odborník – chemik, farmaceut a celý list prakticky uvádí do správné podoby. Často v listech chybí řada údajů a takový list bývá překládán tedy s chybou.

Chyby a nápravy MSDS registrace – etikety
 • příjem požadavku od klienta na překlad bezpečnostního listu
 • příjem požadavku na provedení registrace klienta do CHLaP
 • příjem požadavku na vypracování etikety: proces zákonných frází, kontrola grafického návrhu
 • upozornění klienta na úskalí registrace a nutnosti dodání podkladů
 • akceptace cizojazyčných podkladů pro vypracování české mutace překladu bezpečnostního listu

Překlad bezpečnostních listů a jejich opravy v případě chyb – kontakt je ZDE.