Překlady z medicíny/farmacie/techniky a veterinárního lékařství

Překlady lékařských zpráv a překlady z medicínských oborů pro firmy a pacienty. Expresní kontakt zde: +420 608 666 582.

Překlady lékařských zpráv a překlady z medicínských oborů pro firmy a pacienty. Expresní kontakt zde: +420 608 666 582.

Překlady z medicíny u nás řadíme, dle nejčastějších kategorií, tedy těch, které zpracováváme nejčastěji. Jedná se především o překlady:

 • vztahující se ke klinickým studiím
 • překlady výsledků různých typů laboratorních zkoušek biochemické laboratoře
 • překlady anamnéz pacientů
 • překlady zdravotních posudků
 • překlady farmaceutických výrobků, tedy léčiv, doprovodných materiálů
 • překlady z chemického průmyslu věnované aktivním farmaceutickým substancím, bezpečnostním listům

Pro překlady lékařských zpráv, anamnéz, výsledků laboratoří, nás kontaktujte ZDE.

Tyto překlady vypracováváme jak z cizího jazyka, tak jako překlad do cizího jazyka. Závisí na okolnostech, tedy přání klienta, které tyto okolnosti určuje. U překladů tohoto charakteru dbáme především na:

 • kvalitu textu
 • použití správné terminologie
 • správný termín dodání

 

Výsledky laboratoří, klinické studie, lékařské zprávy

U překladů tohoto charakteru je velmi důležité pro co je určen, pro jakou specializaci a dle toho i dochází k udržení terminologie daného oboru. Například u překladů výsledků biochemických laboratoří je důležité vědět, že výsledky testování jsou danou kombinací standardizovaného testování, které se provádí z 90 % procent ve všech zemí stejně, tedy např. v Německu i v Česku. Mezinárodní firma poskytující laboratorní služby má své laboratoře jak v Česku tak v Německu a proto tedy překlad laboratorních výsledků do němčiny je posléze standardní záležitostí pro německé lékaře.

Tabulka možností pro základní anamnézu pacienta. Při překladu anamnézy se setkáváme s různým typem anamnézy, rodinná anamnéza, pracovní anamnéza apod.

Tabulka možností pro základní anamnézu pacienta. Při překladu anamnézy se setkáváme s různým typem anamnézy, rodinná anamnéza, pracovní anamnéza apod.

Další velmi důležitou záležitostí jsou především překlady materiálů ke klinickým studiím, které jsou vyhotovovány tzv. monitory klinických studií, tedy firmami, nebo také právnickými osobami na poli monitoringu klinických studií léčiv, která ještě nejsou v prodeji.

Další kategorií překladů, velmi často do němčiny a angličtiny, jsou překlady lékařských zpráv. Jednoduchá zpráva, nebo posouzení zdravotního stavu českým praktickým lékařem, který toto potvrzení, nebo zprávu žádá pro zahraničního (německého, anglického) zaměstnavatele. Zaměstnavatel si zkrátka vyžádá zprávu, aby se dozvěděl, zda-li daný možný zaměstnanec je schopen výkonu povolání, nebo případně za jakých podmínek či s jakými omezeními.

Tyto lékařské zprávy překládáme:

 • z/do angličtiny
 • z/do němčiny
 • z/do italštiny
 • z/do polštiny
 • z/do ruštiny
 • z/do francouzštiny

 

Překlad lékařských zpráv vypracovává do českého jazyka český překladatel: lingvista s překladatelskou praxí v lékařských oborech/medicíně. Lékař/překladatel, naopak,je tu už pro překlady, které jsou něčím výjimečné, nebo si vyžadují speciální kontrolu, konzultaci překladatele. Jistá kategorie lékařů u nás avšak překládá na plný úvazek, jedná se o překlady vysoce odborné a můžeme se pochlubit šesti odborníky (titul MUDr.) v vašich řadách pro tento typ překladu.

Nadále vyhotovujeme překlady z farmacie, ty se opět mohou týkat monitoringu klinických studií, ale nutně nemusí. Monitoring klinických studií se zabývá mimojiné také např. skupinou zvanou Devices – tedy technickými zařízeními pro lidské tělo: kloubní náhrady, propriety z kardiochirurgie apod.

Z oblasti veterinárního lékařství spolupracujeme se veterináři z celé ČR, zejména s odborníky z pražských veterinárních klinik. Rychlý rozvoj tohoto oboru s sebou přinesl samozřejmý rozvoj překladatelství a překlady z oboru veterinárního lékařství nejsou méně odborné. Naopak jejich komplexnost se blíží překladům lékařství humánního. Navíc se jedná o obor méně rozšířený a tedy nabízený jen malým počtem odborníků, nebo agentur na překlady.

Medicínská technika

Na závěr bychom zmínili i překlady z tohoto vysoce sofistikovaného oboru, jehož nutným základem je znalost třech oblastí lidského umu:

 • jazyk
 • technika
 • medicína a prostřední medicínské techniky

 

Naši 4 odborníci pro tuto oblast překládají medicínská zařízení a přístroje v jazycích:

 • překlady zařízení z/do angličtiny
 • překlady zařízení z/do němčiny
 • překlady zařízení z/do polštiny
 • překlady zařízení z/do italštiny
 • překlady zařízení z/do švédštiny
 • překlady zařízení z/do ruštiny
 • překlady zařízení z/do francouzštíny

 

Podotýkáme, že se jedná o velice specifickou oblast, která si vyžaduje náročnější konzultaci s klientem.

Výběr a kvalifikace monitorů klinických studií. Ukázka materiálu při studiu překladatele pro daný obor překladu.

Výběr a kvalifikace monitorů klinických studií. Ukázka materiálu při studiu překladatele pro daný obor překladu.

Share


Štítky: , ,