Překlady manuálů do polštiny: 250 NS

  • Červen 20, 2023
Share Button
Specializovaný tecnický překlad, český, finský. Expertní překlady do finského jazyka: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obylová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420...

Specializovaný technický překlad polský, český, finský, švédský, německý, francouzský, ruský atp. Expertní překlady do polského jazyka: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obalová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420…

Základní mechanismus vzniku překladů technicky laděných, jsme popsali v předchozím psaní. Nyní se podíváme na normu překladatelovu při plnění jednoho souvislého úkolu. Ten může být snadno vyjádřen překladem na jediné zakázce teoreticky nekonečného rozsahu a jejím vyjádření v normovaném čase: hodina, den měsíc vs. parametry s využitím „sofwarových“ a jiných nástrojů, nebo práce čistě bez nich. Druhá verze se ale spíše namítá jen teoreticky, neboť zkušenost ukazuje, že využití dostupných zvyklostí technických (CAT, sdílení dokumentů, datbáze atd.) je naprostým usnadněním práce překladatelovi, za předpokladu, že je schopen daných nástrojů efektivně využít.

300 stran polských manuálů: 1 měsíc, 1 norma

V rozsazích, ve kterých se u našich stálých i nově příchozích klientů, pohybujeme, jsou všichni naši kolegové téměř „in natura“ daným prostředkům nakloněni. Bez nich by dané údaje nemohly dosahovat takových hodnot a finální čísla by byla někde 30 – 40% pod úrovní uváděných trendů. Co do kvality slovní zásoby a její jednostnosti, lze už jen polemizovat o výsledku, který dle našeho soudu je neporovnatelně vyšší, využívá-li se plně uváděného.

Překlady manuálů do polštiny

V týmu s našimi 4 kolegy, expety na technické překlady polštiny dodáváme až 250 normovaných stran polských manuálů týdně. Zvláštním oborem je oblast Polsko, kde vzniká poptávka po překladu manuálů z češtiny prakticky týdně. Žádá-li polský anebo český klient překlad manuálu do polštiny – jsme k dispozici v týmu, cca 5 dní v týdnu pro: přijetí zakázky, 5  – 7 dní v týdnu: pro překlad (6. a 7. den pro mimořádné projekty časově vyžadované k předání následný pracovní den, nebo obecně ve zkráceném termínu: platí pro české i polské zákazníky).

Žádáte-li překlad manuálů do polštiny – vedoucí překladatel pro polské překlad je k dispozici ZDE.

 

Zařazeno do témat: ,