Překlad do němčiny: technický

  • Srpen 25, 2022
Share Button
Překlady Software, překlady ve speciálních programech, překlady v redakčních systémech, administrativním rozhraní apod. Překlad technických listů karet v PDF/Adobe In Design. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, software do německého jazyka. Překlady položkové: .xls a další. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady do němčiny a angličtiny: Překlady Software, překlady ve speciálních programech, překlady v redakčních systémech, administrativním rozhraní apod. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, software do německého jazyka. Překlady položkové: .xls a další. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Termíny a vazby v němčině u položkových překladů: co je položkový překlad

Položkový překlad je překlad odlišný od překladu souvislého textu. Je to také diametrálně jiný překlad od překladu např. technického manuálu, který se může stále sestávat z textů souvislých a textů jiných obsahovat množství menší, i když ne zanedbatelné a velmi často přítomné. Je to překlad, kde většinu jeho obsahu, nebo větší část, tvoří tzv. položky, tedy jednotky čítající spíše, než souvislé věty a souvětí, např. jen slova, slovní spojení, číslovky, vzorce, kódy apod.

Formáty položkové: překlad do němčiny a angličtiny

Typický formát položkových překladů je .xls, nebo-li „starosvětsky“ řečeno Excel. Dalšími „formami“ překladu položek jsou překlady za pomocí adaptovaného software pro daný účel (většinou originální know-how zadavatele), nebo překlady/lokalizace v systémech zadavatele pod přístupovým kódem (zde se namítá další z možných pojmů a pojetí, tím je redakční systém (je-li takto klientem podán, jedná se opravdu o redakční systém a zřejmě k tomuto účelu i vznikl a byl tedy tak pojmenován)). Další možné formáty jsou možné, ale nejedná se o skutečné položkové formáty v pravém smyslu slova, ale o formáty např. čistě textové, nebo nějak graficky zpracované, kde je text řazen (v rámci jejich možností grafických, editačních) do položek. Můžeme takový formát po jeho výsledném importu, také s určitou mírou nadsázky nazývat: formát položkový.

Žádáte-li položkový překlad – kontaktujte nás prosím na následujících kontaktech ZDE.

 

Zařazeno do témat: , ,