Technické překlady do švédštiny: 400 NS

  • Září 9, 2022
Share Button

 

 Technické překlady a technické zpracování v různých formátech. Chráněné zasílán souborů, vysoká kapacita pro překlad technických celků: User Manuals, Panel Manuals, Alarms. Expresní kontakt na tým techniků. 828369_MobPanel_Manual_R2.odt = 15.5, 868621_Functional Descript_R4.odt = 59 (Pojem "NS" označuje vždy slovní spojení: normovaná strana). Při zasílání bylo využito sdílených on-line nástrojů a soubory převedeny do formátu ZIP, což je technicky standardní postup, který je využíván pro sdílené, ale zároveň chráněný převod formátů tak, aby nedošlo k jejich porušení. Využíváme jej i u dalších rozsáhlejších souborů, tedy množstevně, nebo uu souborů náročných: formátově - viz. formátová náročnost v .odt/technické celky. Žádáte-li překlad do švédštiny u formátově různorodých projektů, kontaktujte nás ZDE.

Technické překlady a technické zpracování v různých formátech. Chráněné zasílán souborů, vysoká kapacita pro překlad technických celků: User Manuals, Panel Manuals, Alarms, Check List. Kontakt na tým technických překladatelů švédského jazyka.

Předminulý týden jsme pro odevzdání souborů revidovali celý seznam dokumentů a zaslali jej v podobě přeložených dokumentů klienotovi. Jednalo se o klasický projekt překladů z anglického do švédského jazyka. Klient dokumenty i přes původně objednané a avízované .odt, jak při vstupu, tak při výstupu, žádal nahradit PDF verzemi, neboť nám oznamoval, že má problémy s udržením konzistnce některérých textů ve švédštině. Jednalo se o složitější tabulkové a grafické .odt v rozsahu přes 400 normovaných stran. Jedna část seznamu byla specifikována např. takto: 14101-110_Safety Inst_R2.odt = 11.9 NS, 14101-150-Check Lists_R2.odt = 29.4 NS, 828367_HMI_UserManual_R7.odt = 41.4 NS, 328368_Loading_OP_UserManual_R3.odt = 63.4, 828369_MobPanel_Manual_R2.odt = 15.5, 868621_Functional Descript_R4.odt = 59 (Pojem „NS“ označuje vždy slovní spojení: normovaná strana).

Technické překlady do švédštiny: zasílání, sdílení

Při zasílání bylo využito sdílených on-line nástrojů a soubory převedeny do formátu ZIP, což je technicky standardní postup, který je využíván pro sdílené, ale zároveň chráněný převod formátů tak, aby nedošlo k jejich porušení. Využíváme jej i u dalších rozsáhlejších souborů, tedy množstevně, nebo uu souborů náročných: formátově – viz. formátová náročnost v .odt/ technické celky.

Sdílení, formátování souborů a evidence technických překladů do švédštiny: .odt, PDF

Formátování technických překladů do švédštiny: technické zpracování probíhá po domluvě s klientem v rámci stejných formátů – překlad je předáván ve stejném jako přijímaném formátu. Statistika přííjmu formátu .odt: cca 30 % všech zakázek, avšak 85 % všech textů: 90 % všech textů technických – formáty textové. Shrnutí formátu, sdíelení mezi překladateli se řídí okruhem témat a termínů jkao: PDF, .odt., .doc., .txt, formáty, překlad, švédština, manuál, panel, User, manual, Loading, sdílení, nahrávání, tabulka, grafika, dokument (nejenom „Technické překlady do švédštiny “ ale všeobecně).

Žádáte-li překlad do švédštiny u formátově různorodých projektů, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: , ,