Překlady do švédštiny: 450 NS

  • Červen 19, 2023
Share Button
Vysoké normy pro překlady manuálů do švédštiny a dalších jazyků. Až 700 normovaných stran/měsíc pro nově příchozí zákazníky.

Vysoké normy pro překlady manuálů do švédštiny a dalších jazyků. Norština a další severské a baltské jazyky, jako např. lotyština. Překlady manuálů a technických příruček: norština, švédština, angličtina.  Až 700 normovaných stran/měsíc pro nově příchozí zákazníky.

  • překlady manuálů do švédštiny v nejvyšší kvalitě
  • překlad manuálu včetně grafického zpracování
  • překlady krátkých manuálů – expresně
  • rychlý kontakt 608 666 582

Problémy vyskytnuvší se při zpracování překladu manuálů do švédštiny: 450 normovaných stran jsme shrnuli následným způsobem. U překladů do švédštiny z výchozí verze anglických textů jsme narazili na některé nesrovnalosti co se anglické gramatiky týká – text místy nedával ideální smysl.

TECHNICKÁ VYSVĚTLENÍ K PŘEKLADŮM

K vybraným pasážím jsme vypracovali on-line dotazník a ten zaslali klientovi. Klient nám obratem zaslal technická vysvětlení na základě kterých jsme byli schopni danou anglickou verzi poupravit a nadále pokračovat v překladu do švédštiny. Klient připojil omluvu za některé nedokonalé pasáže a odkázal se na maximální disponibilitu, se kterou bude další technické dotazy odpovídat.

Překlady do švédštiny: manuály, komunikace, další jazyky

U technických překladů manuálů, komunikujeme s klienty technické okolnosti překladů téměř vždy. Stává se to jakým si standardem, kdy se na čas stáváme externími členy týmu a v podstatě se významnou měrou vpravujeme do problematiky klienta, tedy do jeho technického know-how uloženého v textech manuálů k překladu. K podobným nesrovnalostem s původním anglickým textem, jsme se dostali např. naposledy minulý týden v případě překladů do tureckého jazyka (překlad manuálů (4 soubory) z angličtiny do turečtiny).

PŘEKLADY DO ŠVÉDŠTINY A NORŠTINY:

  • vysoká norma pro překlad
  • výchozí text na vysoké technické a jazykové úrovni
  • překlady do severských jazyků z češtiny a angličtiny
  • možnost sestavení individuálního plánu pro překlad
  • překlady do norštiny a švédštiny z oblasti farmaceutického marketingu

Žádáte-li překlady manuálů do švédštiny – kontakt na náš tým je ZDE.

Překlady do lotyštiny – 40 stran

Zařazeno do témat: , ,