Překlady do lotyštiny – 40 stran

  • Únor 28, 2023
Share Button
Specializované překlady v oborech: technika, medicína, chemie, farmcie do lotyšského jazyka. Překlady do lotyštiny od rodilých mluvčích. Překlad z jazykových verzí: angličtina, ruština, italština. Expresní kontakt: +42...

Specializované překlady v oborech: technika, medicína, chemie, farmcie do lotyšského jazyka (překlady a korektury lotyšského jazyka / překlad a korektura technického a jazykového charakteru – pro korekturu jazykovou či technickou, výchozí / zdrojový jazyk: angličtina, ruština, lotyština nebo finština). Překlady do lotyštiny od rodilých mluvčích. Překlad z jazykových verzí: angličtina, ruština, italština. Expresní kontakt: +42…

Expertní překlady do lotyštiny: farmacie, medicína, lékařský a farmaceutický marketing (překlady z anglického jazyka), bezpečnost práce (překlad z angličtiny / též korektura), chemie (kontrola správnosti BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ dle legislativních parametrů) (překlady z ruštiny, angličtiny, italštiny), doprava, distribuce (překlad z ruštiny – jazyková korektura, angličtiny – jazyková korektura, italštiny – jazyková korektura), stavební a výrobně průmyslový sektor: strojírenství – metalurgie, mechanika, výroba.  Nadále elektrotechnika (silnoproud, slaboproud, technické celky) (překlad do lotyštiny z ruského jazyka, angličtiny, italštiny), energetika (překlad z italštiny, ruštiny a angličtiny). Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.
.

Překlady do lotyštiny: 40 NS

Norma pro překlad do lotyštiny činí: 40 normovaných stran týdně. Výchozí jazyk: angličtina, ruština, italština. V případě italštiny se jedná o zřejmě jednu z nejméně poptávaných variant na českém trhu s lotyšskými překlad. Naopak překlad z ruštiny, je pro Lotyšce poměrně logickou záležitostí, neboť jako bývalá svazová republika, má k ruštině stále blízko. Angličtina, jako pracovní jazyk většiny profesionálních překladatelů pak patří k lotyštině zcela logicky.

TEST PŘEKLADY LOTYŠTINY

Za pomocí nabídky technické PŘEKLADATELSKÉ práce (překlady z angličtiny) a technologického přístupu překladu do lotyštiny, je realizována i díky návodům k užití a TEST protokolů a četné grafické návrhy štítků. Tyto odpovídající jsou připraveny v .xls nebo jiných souvislých formátech s datovou technickou koncovkou a obsahují legislativně určené technicky-bezpečnostní a technické informace v lotyšském jazyce.
Také protokoly pro překlad (technický překlad angličtina – lotyština, a – technická slovenština) o technické zkoušce jsou ve formátech .dwg. Protokol o přesné zkoušce obsahuje termíny k překladu jako: Název výrobce a distributora, Název výrobku, Výrobní číslo / série (číslo šarže). zcela určitě obsahuje (a pokud neobsahuje / je vyžadováno, aby obsahovalo) jako: Testy jsou prováděny dle zkušebního předpisu hlavního distributora / výrobce, Testování shody s technickou dokumentací, Zkoušky ochrany (bezpečnosti), atd.

Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ

Zařazeno do témat: ,