Překlady do lotyštiny

Specializované překlady v oborech: technika, medicína, chemie, farmcie do lotyšského jazyka. Překlady do lotyštiny od rodilých mluvčích. Překlad z jazykových verzí: angličtina, ruština, italština. Expresní kontakt: +42...

Specializované překlady v oborech: technika, medicína, chemie, farmcie do lotyšského jazyka. Překlady do lotyštiny od rodilých mluvčích. Překlad z jazykových verzí: angličtina, ruština, italština. Expresní kontakt: +42…

Expertní překlady do lotyštiny: farmacie, medicína, lékařský a farmaceutický marketing (překlady z anglického jazyka), bezpečnost práce (překlad z angličtiny), chemie (překlady z ruštiny, angličtiny, italštiny), doprava, distribuce (překlad z ruštiny, angličtiny, italštiny), stavební a výrobně průmyslový sektor: strojírenství – metalurgie, mechanika, výroba.  Nadále elektrotechnika (silnoproud, slaboproud, technické celky) (překlad do lotyštiny z ruského jazyka, angličtiny, italštiny), energetika (překlad z italštiny, ruštiny a angličtiny).
.

Překlady do lotyštiny jazyka

Norma pro překlad do lotyštiny činí: 40 normovaných stran týdně. Výchozí jazyk: angličtina, ruština, italština. V případě italštiny se jedná o zřejmě jednu z nejméně poptávaných variant na českém trhu s lotyšskými překlad. Naopak překlad z ruštiny, je pro Lotyšce poměrně logickou záležitostí, neboť jako bývalá svazová republika, má k ruštině stále blízko. Angličtina, jako pracovní jazyk většiny profesionálních překladatelů pak patří k lotyštině zcela logicky.
.

Překlady do lotyštiny jazyka

Navíc přítomnost lotyšských rodilých mluvčí v Lotyšsku, podmiňuje nutnost překládat do rodné lotyšštiny právě z mezinárodního jazykového prostředí a tomu je u externích témat, právě angličtina. Platí to, jak pro překlady z medicíny, ale hlavně farmacie, také pro všechny překlady technické, které pokud vzniknout v ČR s intencí být nadále neseny do dalších severských nebo pobaltských jazyků – tj. lotyština, finština, švédština, norština, ale třeba také dánština – je nutné dodat anglickou verzi, ve které jsou např. technické manuály psány automaticky.
.

Překlady do lotyštiny jazyka

 

  • Expresní varianta pro překlad do lotyštiny: ano.
  • Typ velmi expresní varianty / velmi krátké české, anglické texty – překlad do lotyštiny, do 24 hodin nebo téže den: ano.
  • Delší české nebo anglické či lotyšské texty v řádu dnů, tj. i překlad do češtiny: ano.
  • Překlady do lotyštiny jazyka: generálie
  • Překlady pro lotyšský jazyk vypracováváme vždy dle standardů uplatňovaných v oboru tak, aby překlady do lotyšštiny byly provedeny našimi „lotyšskými kolegy“ a naopak překlady z lotyštiny do češtiny – našimi „českými překladateli“.
  • Krátké časy dodání překladu: ano. Vysoké normy pro překlad kvalitativně i množstevně: až 250 stran/týdně do lotyštiny: ano.

 

Žádáte-li překlady do lotyštiny jazyka – kontakt na pracovní tým, je ZDE.

Share