Technické překlady ruštiny

 • Květen 20, 2021
Share Button

 

Překlady ruštiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Detailní informace o technických překladech v ruštině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Překlady ruštiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Detailní informace o technických překladech v ruštině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Expertní překlad do ruského jazyka, včetně formátů v DWG: Naši dva kolegové, rusové, dokončili minulý měsíc překlad dvou náročných manuálů do ruského jazyka. Překlad jsme dodali v termínu cca 10 dní od zadání překladu a jeho finální podoba byla duplikátem české verze. Dá se tedy říci, že grafické zpracování se shodovalo: v řádkování, v tabulkách, v uspořádání, což je základem kvalitního překladu manuálu.

Ruské technické překlady

Vše od manuálů až po překlady z chemie + technické překlady medicínské techniky, medicínských manuálů. Technické překlady manuálů obecně jsou velmi obsáhlou kapitolou, dalo by se skoro říci encyklopedií. Tu naplňují naši pracovití kolegové na poli: technického překladu. Ten i v ruštině čítá velmi rozsáhlá témata vyjádřena soubornými manuály, jejichž principem je obsáhnout celé technické know-how, nebo jeho ucelenou část. To se snažíme v rámci možností převádět do ruského jazyka, nebo zpět. Nejčastějšími výchozími jazyky pro ruštinu v ČR a v Rusku zůstává: čeština, angličtina. Jsou zde však i výjimky, ke kterým by se výjádřili spíše naši klienti, těmi výjimkami jsou právě jazykové kombinace s ruštinou: angličtina, němčina, italština.

Kontakty

Technické překlady do ruštiny: tabulky, grafy, text

Celistvost ve schopnosti nabídnout maximum se promítá do kapacity obsáhnout formátovou různorodost technických požadavků, od grafických AdobeIn, DWG až po systémové překlady tabulek. Grafy a texty jsou často nedělitelnou součástí technických manuálů našich ruských a českých klientů. Tabulky v Excelu jsou často doplnkovou součástí „k“ manuálům, tak jako tomu bylo u posledních exportovaných a reimportovaných souborech v českém a posléze v ruském technickém jazyce: (Zakázka s názvem: Opp. Počty přeložených znaků vypadali následovně: Messages: 14 635, Others: 7 146, Screens: 4 483. Dohromady: 26 264 znaků= 14,59= 14,5 NS).

Charakter ruských technických překladů:

 • Vysoká kapacita pro překlad: až 70 normovaných stran během pracovního týdne
 • Vysoká odborná úroveň překladu
 • Flexibilní objednání překladu: telefonem, E-mailem
 • Expresní práce během víkendů/svátků na technických překladech
 • Profesionální grafické zpracování
 • Práce v pokročilých formátech
 • Garance na použité termíny v manuálech

Překlady ruštiny a formátovací sprocesy

Překlady ruštiny a úkony spojené s formátováním , jsou součástí překladatelské činnosti česko-ruského týmu (až 7 kolegů, Ing., Mgr., MUDr.). Ten uskutečňuje nejenom překlad jako součást většiny realizovatelných úkonů s daty a soubory, ale také další práce s texty e jejich grafickou úpravou. V případě souborů pro překlad do švédštiny, poskytujeme o těchto klientům:

 

 • Statistiku o datech v souboru/souborech – výchozí ruské nebo české texty
 • Zpracování souboru/souborů na přání klienta – česky i rusky
 • Export a reimport dat z českého a ruského jazyka

Význačná část formátování probíhá na souborech ve formátu PDF, jak těch originálncíh, tak neoriginálních, se kterými nás někteří zákazníci oslovují, který originál PDF z nějakého důvodu před překladem do ruštiny, postrádají.

Klientům v tomto mimo zmíněný překlad případě nabízíme:

 

 • Dodání statistiky dat ze souboru (počty znaků, úhozů, a dalších celků nebo fragmentů)
 • Export, filtraci duplicitních dat a následný reimport
 • Přípravu dokumentu pro následný překlad
 • Žádaný překlad do ruštiny
 • Finální úpravu formátu pro výstup, shodnou s formátem na vstupu

 

Překlady ruštiny: projekt pro více jazyků

Poslední nejrozsáhlejší úkony tohoto druhu jsme prováděli (překlad do švédštiny a angličtiny, norštiny, maďarštiny, polštiny, němčiny, češtiny a slovenštiny) na lékařských souborech, který obsahoval duplicity cca o dalších 100 % textu (některé texty i 4 x). Po odstranění duplicit, ze souboru 363 normovaných stran vyšel celek o obsahu 170 normovaných stran + další samostatné soubory. Klientovým přáním byl re-import přeložených dat do originálních souborů. Odstranění duplicit umožnilo uspořit až 47 % nákladů za překlad. Překlad 363 normovaných stran se realizoval do daných jazyků v rozmezí červen – záři. Klient obdržel před samotným překladem nejprve soubory po dstranění duplicit a posléze se přistoupilo k samotnému překladu ruštiny.

Překlady ruštiny: neoriginální PDF

Další příkladnou úpravou, byla příprava podkladů pro překlad uživatelského manuálu do španělštiny. Ten jsme fragmentovali z neoriginálního PDF a do čistého listu byl připraven rozkres formátu. Ten byl předán česko-španělskému překladateli = stejný proces, jako u ruské varianty.

Překlady ruštiny: přidaná hodnota

V překladech do ruštiny, norštiny, švédštiny a dalších jazyků, nabízíme komplexnější zpracování souborů, ještě před započetím překladu. Jedná se o vysokou přidanou hodnotu technického charakteru pro všechny naše zákazníky, kteří se s prosbou o překlad či bez ní, obrací na náš zpracovatelský technický tým.

Statistika překladů do ruštiny:

 

 • Překlad až 7 překladadatelů v týmu
 • Překlady do ruštiny s ověřením
 • Bohatá technická praxe v překladech do ruštiny
 • Překlady do ruštiny z dalšich jazyků: italština, němčina, francouzština, angličtina
 • Překlady z medicíny
 • Kapacita překladů do ruštiny: cca 100 NS týdně
 • Kapacita překladů z ruštiny: cca 100 NS týdně

Termíny pro ruské technické překlady a objednání překladu – ZDE.

 

Zařazeno do témat: , ,